Система медичного страхування в Німеччині

З 2009 року кожна особа, що має постійне місце проживання в Німеччині, підлягає обов’язковому медичному страхуванню. Медичне страхування необхідне також і на час короткострокового перебування в Німеччині, інакше у видачі візи буде відмовлено.

Особливості Німеччини
Державне медичне страхування
Приватне медичне страхування
Студенти
Іноземні робітники
Запрошені іноземні науковці
просять про надання притулку
Практиканти / учасники Au-Pair
Рекомендації / посилання

Особливості системи медичного страхування в Німеччині

Система медичного страхування в Німеччині має двоїстий характер і складається з державного медичного страхування (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) і приватного медичного страхування (Private Krankenversicherung – PKV). Державне медичне страхування доступне кожному, а для приватного медичного страхування існують певні обмеження.

Громадяни держав Європейського економічного простору¹ (ЄЕП), а також держав, з якими існує діюча угода про соціальне страхування², можуть залишатися застрахованими у страховій компанії своєї країни походження. Проте обсяг страхових виплат, гарантованих системою медичного страхування інших країн, може суттєво відрізнятися від діючих у Німеччині. Отже, може знадобитися самостійна фінансова участь у лікуванні або укладення договору додаткового страхування.

Державне медичне страхування (GKV) та принцип солідарності

Розмір внесків на державне медичне страхування залежить від розміру доходів їх платника. Підставою слугує сукупний дохід брутто, з якого відраховується внесок за єдиною ставкою у розмірі 14,6 % (станом на 2019 р.). Цей внесок розподіляється між застрахованою особою і роботодавцем порівну і складає, відповідно, 7,3 %. Крім того, кожна лікарняна каса встановлює додатковий внесок, який може різнитися за розміром і сплачується лише працівником. Доходи, що перевищують встановлений максимальний рівень доходів, з яких сплачуються страхові внески (станом на 2019 р.: 4537,50 євро на місяць), при визначенні суми у розрахунок не приймаються. В системі державного медичного страхування в рамках сімейного страхування існує можливість безкоштовно застрахувати дітей та членів подружжя.

Деякі групи осіб підлягають державному медичному страхуванню в обов’язковому порядку. До них, зокрема, належать:

 • службовці (якщо сукупний дохід брутто нижчий визначеного законом рівня, від якого дозволяється укладення приватного медичного страхування)

 • пенсіонери (якщо виконано умову мінімального необхідного періоду страхування до часу отримання ними пенсії)

 • отримувачі допомоги по безробіттю I (Arbeitslosengeld I)

Державне медичне страхування. Рекомендації
Державне медичне страхування. Список
Державне медичне страхування. Перевірка
Державне медичне страхування. Порівняння

Індивідуальні страхові послуги у системі приватного медичного страхування

Приватне медичне страхування (PKV) доступне не кожному. Працівники можуть укладати договір PKV за наявності сукупного доходу брутто, що перевищує встановлений необхідний мінімальний дохід для оформлення приватного медичного страхування (станом на 2019 р.: 5062,50 євро на місяць). Для цього вищезгаданим особам необхідно подати заяву про вихід із системи державного страхування. Компанії, що здійснюють приватне медичне страхування, часто встановлюють для клієнтів необхідний мінімальний термін постійного проживання в Німеччині. Іноземні страхувальники повинні надавати докази попереднього довгострокового періоду страхування. Чимало приватних страхових компаній пропонують для цієї групи спеціальні тарифи, які встановлюються з урахуванням індивідуальних потреб і тривалості перебування в країні.

Під час подачі заяви на приватне медичне страхування необхідно детально відповісти на запитання про стан здоров’я (оцінка стану здоров’я). Тільки-но страхувальник повертається до себе на батьківщину, страховий захист за таким договором припиняється.

Приватне медичне страхування часто оформлюють наступні групи осіб:

 • службовці (якщо сукупний дохід брутто вищий визначеного законом рівня, від якого дозволяється укладення приватного медичного страхування)

 • державні службовці

 • приватні підприємці та фрилансери

Розмір внесків до закладів приватного медичного не залежить від рівня доходу страхувальника і визначається на основі стану здоров’я, віку застрахованої особи і обсягу страхових послуг за договором. Таким чином, розмір страхових премій для кожного страхувальника встановлюється індивідуально.

Асортимент страхових послуг у приватних страхових компаніях майже не підпадає під державне регулювання і часто є більш широким, аніж у державних закладах. Крім того, послуги можуть бути підібрані у відповідності до потреб страхувальника. Усі витрати на лікування спочатку авансом сплачує страхувальник. Страхова компанія відшкодовує ці витрати після пред’явлення відповідного рахунка (принцип відшкодування витрат).

Додаткове страхування

Додаткове страхування існує для заповнення існуючих прогалин у послугах обов’язкового медичного страхування. Договір додаткового медичного страхування можна укласти в приватній страховій компанії — незалежно від рівня доходів. Важливими видами додаткового страхування є додаткове страхування на випадок потреби у догляді, додаткове стоматологічне страхування і додаткове страхування витрат, пов’язаних із перебуванням у лікарні.

Приватне медичне страхування. Рекомендації
Приватне медичне страхування. Зміна
Додаткове стоматологічне страхування
Приватне медичне страхування. Перевірка
Додаткове медичне страхування. Рекомендації
Додаткове стоматологічне страхування. Тест

Медичне страхування для іноземних студентів у Німеччині

Усі іноземні студенти, які починають навчання за спеціальністю в німецькому університеті чи іншому вищому навчальному закладі, повинні мати медичне страхування. Абітурієнт не може бути зарахований без підтвердження наявності медичного страхування.

Обов’язок медичного страхування для студентів у Німеччині

Залежно від мети перебування, країни походження й віку студента діють різні умови страхування. Загалом розрізняють наступні п’ять груп студентів:

1 студенти з держав ЄЕП¹ або держав, які уклали з Німеччиною угоду про соціальне страхування²
2 студенти з усіх інших країн
3 студенти, вік яких дорівнює або перевищує 30 років, або які закінчили 14-й семестр навчання
4 учасники курсів мовної підготовки до навчання у вищому навчальному закладі
5 іноземні докторанти й стипендіати

Медичне страхування для громадян ЄС, які не досягли 30-річного віку / з 14-го семестру навчання

Студенти з держав ЄЕП¹ і держав, які уклали угоду про соціальне страхування², можуть бути звільнені від обов’язкового медичного страхування в Німеччині, якщо нададуть підтвердження наявності медичного страхування в країні походження.

Медичне страхування в країні походження Можливості страхування в Німеччині Додаткові умови
Державне медичне страхування Визнання наявного медичного страхування закладом державного медичного страхування у Німеччині Європейська картка медичного страхування (European Health Insurance Card (EHIC)), видана органом державного медичного страхування в країні походження
Приватне медичне страхування Приватне медичне страхування Підтвердження, видане лікарняною касою в країні походження;

відшкодування страхових послуг і витрат на медикаменти здійснюється у власній лікарняній касі

Медичне страхування відсутнє Державне чи приватне медичне страхування З 30-річного віку можливе укладення виключно договору приватного медичного страхування

Увага! Іноземним студентам, які уклали в Німеччині договір приватного медичного страхування і не досягли 30-річного віку, для зарахування до вищого навчального закладу необхідно надати підтвердження про звільнення від обов’язкового державного медичного страхування. При цьому у подальшому приєднання до державного медичного страхування протягом періоду навчання вже не можливе.

Обов’язок медичного страхування для громадян держав, які не входять до складу ЄС

Студенти з усіх інших держав повинні на період свого перебування в Німеччині укласти договір державного чи приватного медичного страхування. Студенти, вік яких дорівнює чи перевищує 30 років, або які закінчили 14-й семестр, не підлягають у Німеччині державному медичному страхуванню. Вони повинні застрахуватися приватним чином. Ця умова поширюється і на учасників курсів мовної підготовки до навчання у вищому навчальному закладі в Німеччині.

Розмір внесків на державне медичне страхування (станом на 2019 р.)

Страхування іноземних студентів Внесок на медичне страхування на
випадок хвороби
Внесок на страхування на випадок
потреби в догляді
Разом
Студенти без дітей (від 23 років) 76,04 євро* 24,55 євро** 100,59 євро*
Студенти до 23 років і студенти з дітьми 76,04 євро* 22,69 євро** 98,73 євро*

*Розмір внеску на державне страхування для іноземних студентів однаковий в усіх лікарняних касах. До нього додається індивідуальний додатковий внесок конкретної лікарняної каси.
**Внесок на страхування на випадок потреби в догляді для студентів із дітьми складає 3,05 %, для студентів віком до 23 років без дітей — 3,30 %.

До початку навчання іноземні студенти повинні звернутися для отримання консультації до відповідної організації допомоги студентам (Studentenwerk) або до відділу міжнародних зв’язків (International Office).

Робота в Німеччині — медичне страхування для іноземних робітників

Основне правило: кожен працюючий повинен бути соціально застрахований у тій країні, в якій він працює. Тому наявність медичного страхування у Німеччині обов’язкова навіть для короткострокового перебуваннія в зв’язку з роботою.

Страховий захист на випадок хвороби для громадян ЄС

Іноземні робітники з держав ЄЕП¹ і держав, які уклали з Німеччиною угоду про соціальне стахування², повинні мати медичне страхування в Німеччині незалежно від того, працюють вони за трудовим договором чи є приватними підприємцями. Ця умова застосовується також у тому випадку, коли працівник постійно проживає в іншій державі ЄЕП або якщо роботодавець розташований в іншій державі-учасниці ЄЕП. Існує лише два виключення:

1
якщо одна і та сама особа одночасно працює за трудовим договором в одній державі ЄЕП і є приватним підприємцем в іншій державі ЄЕП ⇢ соціальне страхування можливе в обох державах;

2
тимчасове відрядження за кордон (максимум 12 місяців) ⇢ медичне страхування в країні походження (при цьому необхідний формуляр Е 101).

Страховий захист для громадян держав, які не входять до складу ЄС

Іноземні працівники з країн, які не входять до складу ЄС, підлягають медичному страхуванню в Німеччині незалежно від їх терміну перебування за умови, що окрім дозволу на працевлаштування вони мають і дозвіл на проживання. Громадяни країн, що не є членами ЄС, можуть подати заяву на отримання такого дозволу у дипломатичному представництві Німеччини за кордоном або у відомства у справах іноземців (Ausländerbehörde) у Німеччині.

Робота і наукова діяльність у Німеччині — медичне страхування для запрошених іноземних робітників і науковців

Вимоги щодо страхування запрошених науковців

Медичне страхування є також обов’язковим для запрошених іноземних науковців (дослідників) і супроводжуючих їх членів родини. Тому громадянам третіх країн необхідно ознайомитися з можливостями оформлення медичного страхування ще до свого виїзду у Німеччину. Дозвіл на проживання видається лише за наявності медичного страхування. Нижче наведено перелік основних правових норм:

Країна походження / статус перебування Вимоги щодо медичного страхування
Іноземні науковці з держав ЄЕП1 і держав, які уклали угоду про соціальне страхування2 Медичне страхування, оформлене в країні походження, дійсне і в Німеччині (Європейська картка медичного страхування).
Необхідний формуляр за номером 1 або 101, видається лікарняною касою або відомством соціального страхування країни походження.
Іноземні науковці, що мають постійне місце проживання у Німеччині (у випадках довгострокового перебування) Обов’язкове медичне страхування у страховій компанії, що має ліцензію в Німеччині
Для наявного медичного страхування, оформленого у країні походження, може бути узгоджений спеціальний тариф, який діятиме після повернення з Німеччини (Anwartschaftstarif)
Запрошені іноземні науковці, які уклали трудовий договір Потрібне медичне страхування у державній лікарняній касі або приватній страховій компанії
Запрошені іноземні науковці, які отримують стипендію Можливе лише приватне медичне страхування

Медичне страхування для осіб, які іммігрують у Німеччину

Особи, які бажають іммігрувати до Німеччини і подають заяву на постійне проживання, зобов’язані укласти договір медичного страхування. Інакше у видачі візи в Німеччину буде відмовлено.

Право проживання для громадян країн ЄС

Загалом громадяни держав-учасниць ЄС мають право на проживання в будь-якій країні ЄС, навіть якщо вони там не займаються трудовою діяльністю. Однак право на проживання пов’язане з двома умовами:

1
іммігранти повинні підтвердити наявність достатньої кількості «засобів до існування», щоб мати можливість оплачувати своє проживання у відповідній країні ЄС

2
обов’язок оформлення медичного страхування в «новій» країні ЄС

Положення для громадян держав, які не входять до складу ЄС

Іммігранти з країн, для яких для в’їзду в Німеччину потрібна віза, зобов’язані вже на момент подачі заяви на видачу візи надати документ про наявність медичного страхування. В залежності від того, займається іммігрант трудовою діяльністю чи ні, діють різні умови, як для державного, так і для приватного медичного страхування.

Особливі положення для осіб, які просять про надання притулку в Німеччині

Особам, які клопочуть у Німеччині про захист від політичного чи іншого переслідування, надається особливий статус. Назагал особи, які шукають притулку, не підпадають під державне медичне страхування. У випадку хвороби вони мають право на отримання допомоги відповідно до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок (AsylbLG). Згідно з ним залежно від статусу та тривалості перебування надаються страхові послуги різного рівня.

Згідно з § 4 AsylbLG гарантується наступне:

 • у випадку гострого захворювання — медичне лікування, включаючи забезпечення перев’язними й лікарськими засобами, а також інші послуги, необхідні для одужання

 • догляд і медичне обслуговування, включаючи акушерську допомогу й забезпечення перев’язним матеріалом і лікарськими засобами для вагітних жінок і породіль

 • профілактичні обстеження і профілактичні щеплення

Медичне страхування для учнів, практикантів і учасників програми Au-Pair в Німеччині

0

Учні, що навчаються за обміном, іноземні практиканти й особи, що за програмою Au-Pair розпочинають роботу в Німеччині, повинні на період свого перебування мати медичне страхування та страхування від нещасних випадків. Іноземні практиканти й учасники програми Au-Pair підлягають державному медичному страхуванню лише в тому випадку, якщо їхній щомісячний дохід перевищує 450 євро. Проте вони можуть оформити добровільне приватне медичне страхування, спеціально призначене для потреб іноземних гостей і туристів з Європейського економічного простору¹, а також держав, з якими укладено угоду про соціальне страхування².

Медичне страхування на батьківщині чи в Німеччині?

Туристи з держав-членів ЄЕП¹ можуть лікуватися в Німеччині завдяки Європейській картці медичного страхування (European Health Insurance Card (EHIC)). Якщо країна, з якої походить турист, уклала з Німеччиною угоду про соціальне страхування², включаючи положення про медичне страхування, за певних обставин він має право на медичні послуги в Німеччині. Обсяг послуг визначається відповідною угодою. Якщо країна походження не входить до ЄЕП¹ і угоди про соціальне страхування² немає, має бути оформлено приватне медичне страхування. У випадку учасників програми Au-Pair витрати на приватне медичне страхування і страхування від нещасних випадків покриває приймаюча родина.

Вікові обмеження для учасників програми Au-Pair:

 • Як правило: від 18 до 27 років

 • для отримання візи: від 18 до 26 років

 • якщо учасник походить з країни, яка не входять до складу ЄС: від 18 до 24 років

 • максимальний період страхування: 12 місяців

Рекомендується одержати незалежну консультацію у країні походження або країні проживання ще до виїзду за кордон. Таку консультацію можна одержати, наприклад, у відповідних дипломатичних представництвах Німеччини за кордоном, у вповноваженому відомстві у справах іноземців (Ausländerbehörde) або безпосередньо у страховій компанії.

Увага! Тарифні пропозиції та послуги різняться залежно від постачальника, тому необхідно заздалегідь ретельно вивчати вартість і якість послуг. Крім того, існують спеціальні тарифи для осіб, які прибувають до Німеччини на короткий час у рамках програми Work & Travel.

Корисні рекомендації для іноземців у Німеччині

Що робити в екстреному випадку? Саме в екстреному випадку, коли необхідна медична допомога, важливо знати, до кого звернутися і як отримати цю допомогу.

1. Важливі телефонні номери в екстрених ситуаціях

Зазначені нижче номери телефонів екстреного виклику потрібні в ситуаціях, коли необхідне надання швидкої і безпосередньої медичної допомоги або в інших екстрених ситуаціях.

112 → лікар швидкої допомоги / машина швидкої допомоги та/або пожежна служба (діє по всій Європі)
110 → поліція (Дзвінки за всіма номерами екстреної допомоги безкоштовні.)

2. Служба швидкої медичної допомоги

Можливості одержання медичної допомоги поза робочим часом прийому пацієнтів:

 • 116117 → швидка допомога асоціації лікарів лікарняних кас
 • місцеве відділення невідкладної медичної допомоги муніципальної лікарні чи університетської клініки

3. Медикаменти й аптеки

У більшості випадків медикаменти можна придбати в аптеках. У Німеччині існує дуже щільна мережа аптек. Вони позначені великим червоним символом «А». Також широко поширені замовлення медикаментів через інтернет-аптеки. Ти не менш, необхідно розрізняти:

 • медикаменти, що відпускаються без рецепту ⇢ доступні без медичного рецепту;

 • медикаменти, що відпускаються лише за рецептом (наприклад, антибіотики), ⇢ необхідне попереднє медичне обстеження і рецепт від лікаря, а також доплата.

Для екстрених випадків у Німеччині створена служба чергових аптек. Адреси відповідних аптек («Чергові аптеки») поблизу можна знайти в актуальному номері газети або на дошці оголошень у будь-якій аптеці.

4. Поради й допомога — корисні посилання

Навчальні заклади Веб-сторінка
Міністерство закордонних справ www.auswaertiges-amt.de
Федеральне відомство у справах міграції та біженців www.bamf.de
Федеральний уповноважений у справах іноземців www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Ради у справах біженців окремих федеральних земель www.fluechtlingsrat.de
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) www.daad.de
Німецьке товариство допомоги студентам (DSW) (некомерційна організація) www.internationale-studierende.de
Фонд підтримки Конференції ректорів вищих шкіл www.hochschul­kompass.de
Секретаріат Постійної конференції міністрів культури земель
Центральне відомство з питань іноземної освіти
www.anabin.kmk.org
Інститут імені Гете (некомерційна організація) www.goethe.de
Товариство академічної довузівської підготовки й розробки тестів (некомерційна організація)
Інститут TestDaF
www.testdaf.de
Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень www.bmbf.de
Федеральне відомство нагляду за страховою діяльністю www.bundes­versicherungs­amt.de
Федеральний центр політичної освіти (bpb) www.bpb.de
Координаційний центр медичного страхування іноземців (DVKA) www.dvka.de
Медичні установи Веб-сторінка
Федеральне міністерство охорони здоров’я (BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Федеральний центр медичної просвіти (BZgA) www.bzga.de
Федеральна асоціація з профілактики й укріплення здоров’я (некомерційна організація) (BVPG) www.bvpraevention.de
Незалежна консультація пацієнтів Німеччини (UPD) www.patienten­beratung.de/de
Німецький Червоний Хрест (DRK) www.drk.de
Дияконічна служба євангельської церкви Німеччини www.diakonie.de
 благодійна організація Римо-католицької церкви в Німеччині www.caritas.de
Федеральне об’єднання вільної благодійної допомоги (BAGFW) www.bagfw.de
Німецька організація допомоги хворим на СНІД www.aidshilfe.de
Німецький центр по боротьбі з узалежненнями (DHS) (некомерційна організація) www.dhs.de
Німецьке товариство STI (некомерційна організація)
Товариство сприяння сексуальному здоров’ю
www.dstig.de
Німецьке товариство харчування (некомерційна організація) www.dge.de
Мережа здорових міст www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Держави-учасники ЄС/ЄЕП: держави-учасниці ЄС, а також Ліхтенштейн, Норвегія, Ісландія + Швейцарія
² Держави, що уклали з Німеччиною угоду про соціальне страхування: Боснія і Герцеговина, заокеанські департаменти Франції (французька Гвіана, Гваделупа, Мартиніка, Майотта, Реюньйон), Ізраїль³, Хорватія, Марокко, Македонія, Сербія і Чорногорія, Туреччина та Туніс
³ Угода стосується виключно комплексу заходів соціального забезпечення на випадок материнства в рамках медичного страхування.