//Almanya’daki Sağlık Sigortası Sistemi
Almanya’daki Sağlık Sigortası Sistemi 2017-09-29T22:07:25+00:00

Almanya’daki Sağlık Sigortası Sistemi

01.01.2009 tarihinden itibaren Almanya’da yaşayan herkes için sağlık sigortası yaptırma sorumluluğu getirilmiştir. Almanya’da sadece kısa süreli kalacak kişiler de sağlık sigortalarını yaptırmak zorundadır, aksi takdirde bu kişilere vize verilmeyecektir.

Alman Sağlık Sigortası Sistemi’nin özellikleri

Alman Sağlık Sigortası Sistemi’nin organizasyonu, Yasal Sağlık Sigortası (GKV) ve Özel Sağlık Sigortası sistemi (PKV) arasındaki ikili sistemin etkisindedir. Yasal sağlık sigortasının her başvuruda bulunan için ulaşılır olmasına karşın, özel sağlık sigortası için özel şartlar geçerlidir.

AB vatandaşları ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin sosyal sigorta anlaşması yaptığı ülkelerin vatandaşları, ülkelerindeki sağlık sigortalarına kayıt olabilirler. Fakat sigorta hizmetleri Almanya ile karşılaştırıldığında, maddi olarak vatandaşın kendisi ödeme yapması ya da bir ek sigortanın yapılması gibi büyük farklılıklar gösterebilir.

Yasal Sağlık Sigortası ve Yardımlaşma Prensibi

Yasal Sağlık Sigortası (GKV), tüm sigortalıların aynı oranda katkı payı ödeyecekleri şekilde yardımlaşma prensibi üzerine kurulmuştur. Güncel olarak bu oran yüzde 15,5’tir ve ödenecek olan primler buna göre hesaplanmaktadır: Primler maaştan çekilmektedir ve sağlık sigortası fonuna aktarılmaktadır. Primler, prim ölçüm sınırı adı verilen sınıra kadar tahsil edilmektedir. Her yasal sigortalı, kapsamı devlet tarafından tespit edilmiş tıbbi hizmetler almaktadır. Ayrıca sadece yasal sağlık sigortasında, çocukları ve eşleri aile sigortası kapsamında ücretsiz olarak sigortalama imkanı bulunmaktadır.

Özel Sağlık Sigortasında Bireysel Hizmetler

Bir özel sağlık sigortasına kayıt olmak herkes için mümkün değildir ve ancak yasal sağlık sigortası olmayanlar özel sağlık sigortalarını yaptırabilir.

Özel sağlık sigortasının primleri, her bir sigortalı için farklı olarak, gelirden tamamen bağımsız her bir sigortalının sağlık durumuna, yaşına ve sigorta tarifesine göre belirlenir.

Özel sağlık sigortalarının hizmet seçenekleri nerdeyse hiçbir resmi düzenlemeye sahip değildir ve çoğu zaman yasal olandan daha geniş kapsamlıdır. Ayrıca alınacak hizmetler sigortalının özel ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilir. Her türlü tedavi masrafları için başta sigorta müşterisi, masrafları kendisi karşılamakatadır. Sigorta şirketi daha sonra bu masrafları fatura karşılığı kendisine geri ödemektedir (Masraf ödeme prensibi).

Ek sigortalar

Ek sigortalar, sağlık sigortalarında ortaya çıkan açıkları kapatmada yarar sağlamaktadır. Özel sağlık sigortası şirketlerinde ek sigortalar gelirden bağımsız olarak yapılmaktadır. Ek bakım sigortası, ek diş sağlığı sigortası, ek göz sigortası ve alternatif tedavi sigortası ornek olarak belirtilecek önemli ek sigortalardır.

 • Çalışanlar (Brüt geliri prim ölçüm sınırı altında olanlar)
 • Emekliler
 • İşsizlik maaşı alanlar
 • Çalışanlar (Brüt geliri prim ödeme sınırı üstünde olanlar)
 • Memurlar
 • İşverenler ve serbest meslek erbabı olanlar

Almanya’da yabancı öğrenciler için sağlık sigortası

Bir Alman üniversitesinde ya da yüksek okulunda eğitim almaya başlayan tüm yabancı öğrencilerin sağlık sigortaları olmalıdır. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde öğrenciler iki sistem üzerinden sigortalanabilirler: Yasal Sağlık Sigortası (GKV) ya da Özel Sağlık Sigortası (PKV).

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Temelde tüm eğitim alanlar için sigortalı olma zorunluluğu vardır. Bir yüksek okula kayıt olabilmek için mevcut sağlık sigortasının belgelenmesi gerekir. Sağlık sigortasının belgelenememesi durumunda kayıt gerçekleşmez.

Almanya’da sigorta zorunluluğu

Öğrencinin ikamet amacı, geldiği ülke ve yaşına göre farklı şartlar geçerlidir. Temelde aşağıdaki beş farklı gruplar arasında değerlendirme yapılır:

 • AB/AEA ülkeleri* ya da Almanya ile sosyal sigorta anlaşması* imzalamış ülkelerden gelen öğrenciler
 • Diğer tüm ülkelerden gelen öğrenciler için sağlık sigortası
 • 30 yaş ve üstü ya da 14 dönemi tamamlayan öğrenciler için sağlık sigortası
 • Üniversite hazırlığı için dil kurslarına katılanlar
 • Yabancı doktora öğrencileri ve burslu öğrenciler

30 yaş altı ya da 14 dönem eğitim almış AB vatandaşları için sağlık sigortası

AB/AEA ülkeleri ve Almanya ile sosyal sigorta anlaşması imzalamış ülkelerden gelen öğrencilerin, yaşadıkları ülkelerde sigortalı olduklarını belgelerlerse Almanya’da sağlık sigortası yaptırma zorunlulukları ortadan kalkar:

Geldiğiniz ülkedeki sağlık sigortası Almanya’da sigortalanma imkanları Ek şartlar
yasal sağlık sigortası bir yasal sağlık sigortası kurumunun kabulü anavatandan alınan European Health Insurance Card (EHIC)
özel sağlık sigortası özel sağlık sigortası anavatandaki sigorta kurumunun onayı; hizmetlerin ve ilaçların anavatandaki sigorta kurumuna fatura edilmesi
sağlık sigortası yok yasal sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası 30 yaşından sonra özel sağlık sigortası hala mümkündür

ikkat: Almanya’da özel sağlık sigortası olan, fakat 30 yaşını aşmamış olan yabancı öğrenciler, kayıt için resmi sağlık sigortası ile ilişiğinin kesildiğine dair belge göstermek zorundadır. Ancak, daha sonra öğrenim süresi boyunca resmi sağlık sigortasına geçmek mümkün değildir.

AB vatandaşı olmayanlar için sağlık sigortası zorunluluğu

Almanya’da öğrenim gören diğer tüm ülkelerden gelenler, ikamet süreleri boyunca mutlaka ya resmi ya da özel sağlık sigortalarına kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. 30 yaş ve üstünde ya da 14. dönemini tamamlamış olan öğrenciler, Almanya’da yasal sağlık sigortası tarafından sigortalanmazlar. Özel olarak sigortalanmaları gerekmektedir. Aynısı Almanya’da üniversite eğitimine hazırlayan dil kurslarına katılanlar için de geçerlidir.

Resmi sigorta primleri (Son güncelleme 2015)

Yabancılar için öğrenci sigortası Sağlık sigortası primi Bakım sigortası primi Toplam prim
Çocuğu olmayan öğrenci (23 yaşından itibaren) 68.38 Euro 15.52 Euro 83.90 Euro
Çocuğu olan öğrenci 68.38 Euro 14.03 Euro 82.41 Euro

Yabancılar için öğrenci sigorta primleri tüm sigorta kurumlarında aynıdır.

Özel sigorta primleri (Son güncelleme 2015)

Bir özel sigortada geçici tarife sözleşmesini ilk 18 ayda yaklaşık olarak 30 Euro’dan başlayan fiyatlarla yaptırmak mümkündür. Ancak, katkılar aşağıdaki unsurlara göre değişiklik göstermektedir:

 • Yaş
 • Sağlık durumu
 • İkamet süresi
 • Tarife seçimi

Yurt dışında eğitim almadan önce, yabancı öğrencilerin ilgili öğrenci kurumu ya da yurt dışındaki akademik büroya (International Offices) başvurmaları tavsiye edilir.

* AEA Ülkeleri: AB Üye ülkeler ve Liechtenstein, Norveç, İzlanda
* Almanya ile sosyal sigorta anlaşması imzalamış ülkeler: AB/AEA Ülkeleri ve Bosna-Hersek, Fransız denizaşırı eyaletleri (Fransız Guayanası, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Japonya, Hırvatistan, Makedonya, İsviçre, Sırbistan Karadağ, Tunus, Türkiye

Yabancı bilimciler için Almanya’da doğru sağlık sigortası

Doktora, araştırma ya da öğretmenlik yapmak için Almanya’ya gelen bilimciler geçerli bir sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir. İlgililerin dikkat etmeleri gereken somut kurallar geldikleri ülkeye, kalış sürelerine, durumlarına ve başka etkenlere bağlıdır. Her halükarda, yola çıkmadan önce ikamet edilecek ülkenin yasal koşulları hakkında bilgi alınması önerilir.

Anavatanda yaptırılan sağlık sigortasının geçerli olacağı haller

Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç, Lichtenstein, İsviçre) ve Almanya’yla sosyal sigorta anlaşması imzalamış diğer ülkelerden gelen yabancı bilimciler kural olarak Almanya’daki sağlık hizmetlerinden yararlanabilir ve bu hizmetler anavatanlarındaki sağlık sigortasınca karşılanabilir. Bu durumda, anavatandaki sigorta kuruluşunun, sigortanın Almanya’yı da kapsadığını yazılı olarak teyit etmesi gerekir. Ön koşul, araştırmacının ülkesinde zorunlu sigorta ya da kendi isteğiyle yasal bir sigorta kapsamında bulunmasıdır. Hizmetlerin bedeli Alman ödeme düzenlemelerine göre karşılanacaktır.

AB üyesi ülke vatandaşlarının Avrupa Sağlık Sigortası Kartı’na (EHIC) sahip olmaları gerekir. Avrupa Sağlık Sigortası Kartı’nın sadece geçici kalışlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Yabancı sigortaların Almanya’daki hizmetlerin tümünü karşılamayacağı durumlarda, yabancı ülkede geçerli ek bir sigorta yaptırmak mantıklı olur.

Üçüncü ülkelerden gelenler

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkelerden araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere Almanya’ya gelenlerin, kalış sürelerinden bağımsız olarak vize almaları gerekir. Anavatanda yaptırılan sigortanın geçerli olmaması nedeniyle, bilimcinin bir Alman yasal ya da özel kuruluş tarafından sigorta edilmesi gerekir. Almanya’daki ilk günler için bir Seyahat Sağlık Sigortası yeterlidir.

Bağlı çalışma

Almanya’da bir çalışma akdi kapsamında, örneğin bir üniversitede maaşlı olarak çalışan ve 400,00 Euro’dan (2013’te 450,00 Euro) fazla kazanan yabancı bilimciler Alman zorunlu sosyal sigortasına tabidir. Anavatandaki sağlık sigortası kapsamında kalmak, ancak Almanya’daki kalış süresinin sınırlı (azami 90 gün) olması ve anavatanda bir işverenle iş hukukuna uygun bir iş ilişkisi bulunması halinde mümkündür. Bunun dışında, misafir eden kuruluş yasal sağlık sigortasına bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sağlık sigortası primlerinin ödenmesinden işveren sorumludur; bu primleri her maaş ödemesi sırasında tevkif eder.

Daha uzun kalışlarda geçerli kurallar

Almanya’da bir ya da iki sömestrlik konuk öğretim üyeliği ya da ikametgâh bildirimi gibi uzun süreli kalışlarda, araştırmacılar bir Alman sağlık sigortasına sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Nihayet kişinin Almanya’da sağlık sigortası yaptırması durumunda, kendi ülkelerinde kalmış eşi ve çocukları da hiçbir katkı payı ödemeksizin yasal sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Anavatandaki sağlık sigortası kuruluşu daha sonra masrafları ödenmek üzere Alman sigorta kurumuna ibraz eder.

Bursluların özel durumu

Bir bursla ya da kendi imkânlarıyla Almanya’ya gelen yabancı bilimcilerin Almanya’da bir özel sağlık sigortası kuruluşunca sigortalanmaları mümkündür. Yasal sağlık sigortasından farklı olarak, bursluların sigorta primi yaşlarına ve sağlık durumlarına göre hesaplanır. Çoğu zaman, burs veren sağlık sigortasını da karşılar.

Almanya’da çalışmak ve araştırmak – Yabancı işçiler ve yabancı biliminsanları için sağlık sigortası

Temel kural: Bir işçi bir ülkede çalışıyorsa sosyal güvencesi var demektir. Kısa vadeli çalışma sürelerinde dahi Alman Sağlık Sigortası sistemine kayıt olunması zorunludur. Federal Almanya’da iki sağlık sigortası sistemi bulunmaktadır: Yasal Sağlık Sigortası (GKV) ve Özel Sağlık Sigortası (PKV).

AB vatandaşları için sağlık sigortası

AB ve AEA üye ülkeleri ve Federal Almanya Cumhuriyeti ile sosyal sigorta anlaşması imzalamış ülkelerden gelen yabancı işçiler, Almanya’da işçi ya da işveren olsun fark etmeksizin her zaman sağlık sigortalarını yapmaları gerekmektedir. Düzenleme, gelir sahibinin farklı bir üye ülkede ikamet etmesinde ya da ilgili işverenin ikamet adresi farklı bir üye ülkede bulunması durumunda da geçerlidir. Ancak iki istisna mevcuttur:

 • Şahıs aynı zamanda bir üye ülkede işçi ve farklı bir üye ülkede işveren olarak faaliyet gösterirse, her iki ülkede de sosyal sigorta kaydı yaptırabilir
 • Yurt dışına kısa süreli sevklerde (azami 12 ay) şahıs geldiği ülkede sigortalı olur (burada E 101 formu gereklidir)

AB vatandaşı olmayanlar için sağlık sigortası

İkamet süresinden bağımsız olarak Avrupa Birliği sınırları dışından gelen gelir sahibi şahıslar, çalışma izinlerine ek olarak bir ikamet belirtebildikleri sürece Alman Sağlık Sigortası sorumluluklarına tabidir. Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar bunları Alman konsolosluklarından ya da Almanya’da yabancılar şubesinden talep edebilirler.

Yabancı biliminsanları için düzenlemeler

Yabancı biliminsanları (araştırmacılar) ve onlara eşlik eden aile bireyleri için de sağlık sigortası zorunludur. Özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan ülkelerden gelenler için henüz ülkelerinden ayrılmadan önce sigorta yaptırma olanakları hakkında bilgi edinmeleri gereklidir. Yalnız uygun bir sağlık sigortasının olması halinde oturma izni verilir.

Yasal düzenlemelere kısa bakış:

Köken/İkamet Türü Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeler
AB devletlerinden (+ sosyal sigorta anlaşması) yabancı biliminsanları Kendi ülkelerindeki sağlık sigortaları Almanya’da da geçerlidir (European Health Insurance Card). Yerel sağlık sigortasından ve sağlık sigortası kurumundan 1 veya 101 numaralı form gereklidir.
Almanya’da ikamet eden yabancı biliminsanları (uzun süreli ikametlerde) Almanya’da lisanslı olan bir sigorta şirketi tarafından sağlık sigortası yaptırılması zorunludur (zaten zorunlu sağlık sigortası yoksa veya memuriyet desteği almıyorsa). Yurtdışındaki sağlık sigortası Almanya’da ikamet ettiği süre boyunca beklemece hak tarifesine geçirilebilir.
İş akdi olan yabancı biliminsanları Esas olarak Almanya’daki sağlık sigortası yükümlülüğü kapsamında yasal veya özel sağlık sigortası yaptırılır (bkz. aşağıya).
Burslu yabancı biliminsanları Yalnız özel sağlık sigortası yaptırılabilir!

Almanya’da yasal sağlık sigortası

Temelde geçici olarak sosyal sigortası yaptırma sorumluluğu altına giren şahısların, yasal sağlık sigortası kapsamında belirli bir gelir sınırına kadar sigorta kaydı yaptırmaları zorunludur.

Yasal sağlık sigortasının primleri gelir düzeyine bağlıdır. İlgili brüt gelirlerden ülke çapında yüzde 15,5 (Son güncelleme 2015) düzeyinde bir prim oranı standart olarak belirlenmektedir. Bu oran sigortalıya ve işverene eşit olarak paylaştırılır. Prim, ölçüm sınırı (2015: aylık 4.125,00 Euro) adı verilen sınırın aşılmasından sonra gelir hesaplamasına dahil edilmez. Yasal sağlık sigortasında, aile sigortası kapsamında çocuklar ayrıca ücretsiz olarak sigortalanabilirler.

Özel sağlık sigortasında bireysel hizmetler

Aylık brüt gelirleri, sigorta sorumluluğu sınırını (2015: aylık 4.575,00 Euro) aşan yabancı işçiler, kendilerini özel olarak sigortalatabilirler. Bunun için ilgili şahıs, kendisinin sigorta yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir beyanda bulunmalıdır. Çoğu zaman özel sağlık sigortaları sürekli ikamet adresinin asgari bir süre için Almanya’da bulunmasını ya da en azından yabancı sigortalının uzun süreli sigortalı olmasını talep etmektedirler. Birçok özel sigorta şirketi, yabancı işçinin ihtiyaçlarına ve ikamet süresine uyumlu hale getirilmiş özel tarifeler sunmaktadır.

Özel sağlık sigortası başvurusunda, sağlık durumu (sağlık kontrolü) hakkında ayrıntılı sorular sorulmaktadır. Alman sigortası, sigortalının ülkesine dönmesiyle son bulmaktadır.

Almanya’da göçmenler için sağlık sigortası

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne göç etmek ve böylece sürekli bir ikamet sahibi olmak isteyenler için sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu vardır. Aksi takdirde bu kişilere Almanya vizesi verilmeyecektir.

AB vatandaşları için ikamet hakkı

Temelde Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları her AB ülkesinde, o ülkede gelir sahibi olmasa da yaşama hakkına sahiptir. Ancak, ikamet hakkı iki şarta bağlıdır:

 • Göçmenler, ilgili AB ülkesinde geçimlerini sağlayabilecekleri kadar “yaşam araçlarına” sahip olmalıdır
 • “Yeni” AB ülkesinde bir sağlık sigortası yapılması zorunludur

AB haricindeki ülkelerin vatandaşları için düzenlemeler

Almanya’ya giriş yaparken vize talep edilen ülkelerin vatandaşları, bu aşamada önceden sağlık sigortalarını belgelemek zorundadırlar. Göçmenin gelir sahibi olması ya da olmamasına göre resmi sağlık sigortasında uygulandığı gibi özel sağlık sigortasında da farklı şartlar uygulanmaktadır.

Almanya’da göçmenler için resmi sağlık sigortası

Göçmen Almanya’da gelir sahibi ise, yasal sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Gelir yeterince yüksek ise, özel sağlık sigortası da yapılabilir (2015 aylık gelir sınırı: 4.575,00 Euro).

Yasal sağlık sigortası primleri gelire göre belirlenir. Ülke genelinde geçerli olan standart prim tutarı güncel olarak ilgili brüt gelirin yüzde 15,5’lik kısmına tekabül eder (Son güncelleme 2015). Ancak primler, prim ölçüm sınırı (2015: aylık 4.125,00 Euro) olarak adlandırılan sınıra kadar ödenir. Yasal sağlık sigortasının hizmetleri, devlet tarafından tespit edilmiştir ve kişisel olarak sigortalıya göre değiştirilmez.

Almanya’da göçmenler için özel sağlık sigortası

Gelir sahibi olmayan ve brüt gelirleri zorunlu sigorta sınırını (2015: aylık 4.575,00 Euro) geçenler, özel sağlık sigortası yaptırabilirler. Fakat birçok sigorta şirketi, sözleşmenin kabulü için Almanya’da belirli bir süre ikamet edilmesini talep etmektedir. Özel sağlık sigortası üyesi olabilmek için ilgili şahıs kendisine ait sigorta yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir beyanda bulunmalıdır (Yasal sağlık sigortasında).

Yasal sağlık sigortası ile karşılaştırıldığında, sigorta primleri gelire göre değil, sigortalının sağlık durumu ve yaşı gibi faktörlere bağlıdır. Birçok sigorta şirketi yabancı vatandaşlar için tam olarak şahısların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış özel tarifeler sunmaktadır.

Almanya’da mülteciler için özel düzenlemeler

Politik ya da farklı durumlardan kaçmak ya da korunmak için Almanya’da bulunan şahıslar, özel bir statüye sahip olmaktadır. Mültecilik soruşturmaları süresince bu şahıslar, Mülteci Başvurusunda Bulunanlar Yasası (AsylbLG) kapsamında değerlendirilirler. Birkaç istisnai durumda mültecinin, resmi sağlık sigortası üyesine kıyasla sahip olduğu haklar oldukça kısıtlıdır.

Öğrenciler, stajyerler ve aupair’ler için Alman Sağlık Sigortası

Almanya’da çalışmaya başlayan değişim programı öğrencileri, yabancı stajyerler ve aupair’ler, ikamet süreleri boyunca geçerli bir sigortaya sahip olmalıdırlar. Bu sigorta güvencesi olmadan değişim, staj ve aupair görevlerini yerine getirmeleri Almanya Federal Cumhuriyeti’nde mümkün değildir. Burada amaç, herkesin bir hastalık durumunda yeterince güvence altında olmasını sağlamaktır, çünkü Almanya’da tıbbi bakım ciddi masraflara yol açmaktadır. Temel olarak Almanya’da iki farklı sağlık sigortası seçeneği bulunmaktadır: Yasal ve özel sağlık sigortaları.

AB vatandaşları için düzenlemeler

AB/AEA ülkelerinden ve Almanya ile sosyal sigorta anlaşması olan ülkelerden gelen değişim programı öğrencileri, stajyerler ve aupair’ler, Almanya Federal Cumhuriyetinde gelir sahibi olmadıkları ve anavatanlarındaki sigorta kurumundan gerekli belgeleri getirebildikleri sürece Almanya’daki sağlık sigortası sorumluluğundan muaf olabilirler.

Yabancı ülkelerden gelen ziyaretçiler için Seyahat Sağlık Sigortası

Değişim programı öğrencileri ve dil eğitimi almaya gelmiş olan öğrenciler için genel olarak yasal sağlık sigortası yaptırmak mümkün değildir. Yabancı stajyerler ve aupair’ler sadece aylık olarak 450 Euro’dan daha fazla kazandıklarında yasal sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Bu kişiler Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleri içerisinde yabancı misafirlerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş yurtdışı sağlık sigortası yaptırabilirler. Söz konusu ülkeler arasında AB ülkelerinin tamamı, Norveç, İzlanda ve İsviçre bulunmaktadır. Sağlık sigortasının yanında kaza, ceza ve geri dönüş sigortaları da kapsama dahildir. Aşağıdaki şartlar burada temel alınmaktadır:

 • Ziyaretçi 35 yaş dahil daha yaşlı olmamalıdır
 • Azami sigorta süresi oniki ay olmalıdır

Dikkat: Tarife seçenekleri ve hizmetler, kuruma göre değişiklik göstermektedir ve fark kısmen çok yüksek olabilmektedir. Fiyatlar ve hizmetler bu yüzden önceden incelenmelidir.

AB vatandaşı olmayanlar için sigorta imkanları

Özel sağlık sigortaları, vize alınmasını gerektiren AB dışındaki ülkelerden gelen misafirler ve ziyaretçiler için de ziyaret süresi ve hizmetlere göre fiyatlarında değişiklik gösteren özel tarifeler sunmaktadır. Ayrıca bir Work & Travel programı kapsamında kısa süreli olarak Almanya’da bulunanlar için de ekstra tarifeler bulunmaktadır.

Almanya’da aupair’ler (aile yanında çalışanlar) için sağlık sigortası zorunluluğu

Birkaç özel sigorta şirketi, Almanya’da aupair’ler için bir yurtdışı seyahat sigortası sunmaktadır. Bu özel hazırlanmış sigorta, 30 yaşına kadar çeşitli şekillerde yapılabilir. Sigortalanabilecek kişi grupları aşağıda belirtilmiştir:

 • Yabancı vatandaş olup Almanya’da aupair olarak çalışanlar
 • Farklı ülke vatandaşlığına sahip, Almanya’da sürekli ikameti iki yıldan beri devam eden ve yurt dışında aupair olarak çalışan kişiler

Prensip olarak yurt dışına çıkmadan kendi ülkenizde ya da ikamet ettiğiniz ülkede bağımsız bir danışmanlık almanız tavsiye edilir. Bunu ilgili yabancılar şubesinin yetkili yurt dışı temsilciliklerinde ya da özel olarak sigorta şirketlerinde yapabilirsiniz.

Almanya’da yabancılar için yararlı bilgiler

Acil durumlarda ne yapmalıyım?

Özellikle tıbbi bakım gerektiren acil durumlarda, kime başvurabileceğinizi ve bu yardıma nasıl ulaşabileceğinizi bilmek çok önemlidir.

1. Acil durumlarda aranacak önemli telefon numaraları

Aşağıdaki acil telefon numaraları, tıbbi bir müdahalenin hızlı ve anında yapılması gerektiği durumlarda ya da acil bir durum söz konusu olduğunda gereklidir:

 • 112 → Acil doktor/ ambulans ve ya itfaiye
 • 110 → Polis

Tüm acil telefon numaraları ücretsizdir ve Almanya’da tüm telefon kulübeleri üzerinden ya da cep telefonlarından (aynı şekilde ücretsiz) aranabilmektedir.

2. Acil doktor hizmeti

Muayene saatleri dışında hekim gözetimi altına girme imkanları:

 • >Yerel acil hekimlik veya gözetim hekimliği
  ⇢ Yerel gazetelerden ya da aynı uzmanlık alanına sahip farklı bir doktorun telesekreterinden telefon numaralarına ulaşabilirsiniz

3. İlaçlar ve eczaneler

İlaçlar eczanelerden temin edilmektedir. Almanya oldukça yoğun bir eczane ağına sahiptir. Bunlar genelde büyük bir „A“ harfi ile gösterilir. Ancak, aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Reçetesiz ilaçlar ⇢ hekim reçetesi yazılmadan alınabilir
 • Reçeteli ilaçlar (örn. Antibiyotik) ⇢ önceden hekim muayenesi, hekimden alınan reçete ve ek ödeme gerektirir.

Acil durumlar için Almanya’da bir nöbetçi eczane hizmeti sunulmaktadır. En yakındaki görevli eczanelerin adresleri, güncel gazetelerde ya da her eczanede asılan ilanlarda görülebilir.

4. Danışmanlık ve yardım – Yararlı bağlantılar

Genel bilgilendirme:

Almanya’da sağlık sigortası hakkında bilgilendirme:

Almanya’da eğitim hakkında bilgilendirme:

Almanca testleri ve sınavları: