Veselības apdrošināšana Vācijā

Kopš 2009. gada visas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijas Federatīvā Republika, ir pakļautas veselības apdrošināšanai. Arī personām, kuras Vācijā uzturas īslaicīgi, ir nepieciešama veselības apdrošināšana, jo pretējā gadījumā tām neizsniedz vīzu.

Īpašas pazīmes Vācija
Obligātā veselības apdrošināšana
Privātā veselības apdrošināšana
studējošais
Viesstrādnieks
Vieszinātnieks
Patvēruma meklētāji
Praktikanti/viesaukles
Ieteikumi/saites

Vācijas veselības apdrošināšanas sistēmas īpatnības

Vācijas veselības apdrošināšanai ir raksturīga duālā sistēma, kas sastāv no obligātās veselības apdrošināšanas (Gesetzlicher Krankenversicherung, GKV) un privātās veselības apdrošināšanas (Privater Krankenversicherung, PKV). Obligātā veselības apdrošināšana ir pieejama ikvienam, bet privātajai veselības apdrošināšanai tiek piemēroti daži noteikumi.

Pilsoņi no Eiropas Ekonomikas zonas¹ (EEZ) valstīm un to valstu valstspiederīgie, ar kurām Vācija ir noslēgusi līgumu par sociālo nodrošinājumu², var saglabāt savas dzimtās valsts veselības apdrošināšanu. Citu valstu apdrošināšanas pakalpojumi var ievērojami atšķirties no Vācijā sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā sakarā ir lietderīgi veikt paša finanšu ieguldījumu vai noslēgt papildu apdrošināšanas līgumu.

Obligātā veselības apdrošināšana un solidaritātes princips

Obligātās veselības apdrošināšanas iemaksas ir atkarīgas no apdrošinājuma ņēmēja ienākumiem. Iemaksu aprēķina bāze ir kopējie bruto ienākumi, no kuriem iemaksa tiks iekasēta pēc vienotas likmes 14,6 procentu apmērā (no 2019. gada). Iemaksa tiek sadalīta vienlīdzīgi starp apdrošināto un darba devēju: katrs iemaksā 7,3 procentus. Turklāt katra slimokase iekasē dažāda apmēra papildiemaksu, ko sedz tikai darba ņēmējs. Ja iemaksas aprēķina slieksnis (2019. gadā: 4.537,50 eiro mēnesī) ir pārsniegts, tad ienākumi netiek ņemti vērā, aprēķinot iemaksas. Obligātās apdrošināšanas gadījumā bērnus un laulāto draugu var apdrošināt bez maksas, izmantojot ģimenes apdrošināšanu.

Dažas cilvēku grupas nav pakļautas obligātajai veselības apdrošināšanai. Cita starpā, pie šīm grupām pieder:

 • Kalpotāji (bruto ienākumi zem obligātās apdrošināšanas piemērošanas robežvērtības)

 • Pensionāri (kas sasnieguši minimālo apdrošināšanas stāžu)

 • Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji I

Konsultants obligātās veselības apdrošināšanas jautājumos
Obligātās veselības apdrošināšanas saraksts
Obligātās veselības apdrošināšanas tests
Obligātās veselības apdrošināšanas sabiedrību salīdzinājums

Individuālie privātās veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Privātā veselības apdrošināšana nav pieejama ikvienai personai. Privātās veselības apdrošināšanas līgumu var noslēgt darba ņēmēji, kuru bruto ienākumi pārsniedz obligātās apdrošināšanas piemērošanas robežvērtību (2019. gadā: 5.062,50 EUR mēnesī). Attiecīgajām personām ir jāiesniedz lūgums par atbrīvošanu no obligātās apdrošināšanas. Bieži vien privātās veselības apdrošināšanas sabiedrības pieprasa, lai apdrošinājuma ņēmējs būtu pavadījis minimālo pieļaujamo laiku Vācijas pastāvīgā iedzīvotāja statusā. Ārvalstu apdrošinājuma ņēmējam ir jāpierāda ilgtermiņa apdrošināšanas perioda esamība. Daudzas privātās apdrošināšanas sabiedrības piedāvā šai grupai īpašas likmes, kas pielāgotas apdrošinājuma ņēmēja vajadzībām un uzturēšanās ilgumam.

Privātās veselības apdrošināšanas sabiedrība sīki iztirzā veselības stāvokļa jautājumus (pieprasa veselības pārbaudi). Vācijas apdrošināšanas segums beidzas, tiklīdz apdrošinājuma ņēmējs atgriežas savā dzimtenē.

Privātās apdrošināšanas līgumus parasti noslēdz šādas personas:

 • Kalpotāji (kuru bruto ienākumi pārsniedz obligātās apdrošināšanas piemērošanas robežvērtību)

 • Ierēdņi

 • Pašnodarbinātie un neatkarīgie speciālisti

Privātās veselības apdrošināšanas iemaksu aprēķina bāze ir ienākumi, un to apmērs nav atkarīgs no apdrošinājuma ņēmēja veselības stāvokļa, vecuma un pakalpojumu apjoma. Prēmijas apmērs tiek noteikts katram apdrošinājuma ņēmējam individuāli.

Privātās veselības apdrošināšanas pakalpojumiem tiek piemēroti tikai daži normatīvie akti, un bieži vien to kvalitāte ir augstāka nekā obligātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāte. Turklāt apdrošinājuma ņēmējs var pielāgot apdrošināšanas pakalpojumus savām vajadzībām. Visus medicīniskās aprūpes izdevumus apdrošinājuma ņēmējs saņem avansā. Apdrošināšana sedz šīs izmaksas, ja tiek iesniegts rēķins (izmaksu atlīdzināšanas princips).

Papildu apdrošināšana

Papildu apdrošināšana palīdz novērst veselības apdrošināšanas nepilnības. Privātā apdrošinājuma ņēmēji noslēdz apdrošināšanas līgumus neatkarīgi no viņu ienākumiem. Papildu apdrošināšanas piemēri ir papildu aprūpes pakalpojumu apdrošināšana, papildu zobārstniecības pakalpojumu apdrošināšana un slimnīcas pakalpojumu papildu apdrošināšana.

Konsultants privātās veselības apdrošināšanas jautājumos
Privātās veselības apdrošināšanas tests
Zobārstniecības pakalpojumu apdrošināšanas konsultants
Privātā veselības apdrošināšana apmaiņas programmu ietvaros
Konsultants veselības apdrošināšanas jautājumos
Zobārstniecības pakalpojumu apdrošināšanas tests

Visi ārvalstu studenti Vācijā ir pakļauti veselības apdrošināšanai

Visiem ārvalstu studentiem, kuri uzsāk mācības kādā Vācijas universitātē vai koledžā, ir nepieciešama veselības apdrošināšana. Bez veselības apdrošināšanas apliecinājuma studenti netiek reģistrēti augstskolā.

Studenti Vācijā ir pakļauti apdrošināšanai

Atkarībā no studentu uzturēšanās mērķa, valstspiederības valsts un vecuma tiek piemēroti atšķirīgi nosacījumi. Principā studentus var iedalīt piecās grupās:
1 Studenti no EEZ valstīm¹ vai valstīm, ar kurām Vācija ir noslēgusi līgumu par sociālo nodrošinājumu²
2 Studenti no visām pārējām valstīm
3 Studenti, kas ir vecāki par 30 gadiem vai pabeiguši 14. semestri
4 Dalībnieki, kas apmeklē valodu kursus, lai sagatavotos studijām
5 Ārvalstu doktoranti un stipendiāti

Veselības apdrošināšana ES pilsoņiem, kuri ir jaunāki par 30 gadiem/nav pabeiguši 14. semestri

Studenti no EEZ valstīm¹ un valstīm, ar kurām Vācija ir noslēgusi līgumu par sociālo nodrošinājumu², tiek atbrīvoti no veselības apdrošināšanas Vācijā, ja viņi uzrāda savas dzimtās valsts veselības apdrošināšanas apliecinājumu:

Veselības apdrošināšana valstspiederības valstī Apdrošināšanās iespējas Vācijā Papildu noteikumi
Obligātā veselības apdrošināšana Obligātās veselības apdrošināšanas atzīšana Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), ko izsniegusi dzimtās valsts slimokase
Privātā veselības apdrošināšana Privātā veselības apdrošināšana Dzimtās valsts slimokases apstiprinājums;

Norēķināšanās par pakalpojumiem un zālēm ar savu slimokasi

nekāda veselības apdrošināšana obligātā vai privātā veselības apdrošināšana pēc 30 gadu vecuma ir iespējama tikai privātā apdrošināšana

Brīdinājums: Lai reģistrētos augstskolā, ārvalstu studentiem, kuriem ir Vācijas privātā apdrošināšana, bet kuri vēl nav 30 gadus veci, jāuzrāda rakstisks apliecinājums par atbrīvojumu no obligātās veselības apdrošināšanas. Pēc tam visā studiju laikā obligātā veselības apdrošināšana vairs nav iespējama.

Veselības apdrošināšana trešo valstu valstspiederīgajiem

Studentiem no visām citām valstīm uzturēšanās laikā Vācijā ir nepieciešama obligātā vai privātā veselības apdrošināšana. Studenti vecumā no 30 gadiem vai pēc 14. semestra pabeigšanas Vācijā nevar noslēgt obligātās, bet tikai privātās veselības apdrošināšanas līgumu. Tas attiecas arī uz personām, kas Vācijā apmeklē valodu kursus, lai sagatavotos studijām.

Obligātās veselības apdrošināšanas iemaksas (no 2019. g.)

Ārvalstu studentu apdrošināšana Veselības apdrošināšanas iemaksa Aprūpes apdrošināšanas iemaksa Kopējā iemaksa
Studenti bez bērniem (no 23 gadu vecuma) 76,04 EUR* 24,55 EUR** 100,59 EUR*
Studenti, kas jaunāki par 23 gadiem, vai studenti ar bērniem 76,04 EUR* 22,69 EUR** 98,73 EUR*

*Visas slimokases nosaka vienādas obligātās apdrošināšanas iemaksas ārvalstu studentiem. Turklāt katra slimokase nosaka atsevišķas papildu iemaksas.
**Iemaksas aprūpes pakalpojumu apdrošināšanā studentiem ar bērniem ir 3,05 %, no 23 gadu vecuma bez bērniem: 3,30 procenti.

Pirms studiju uzsākšanas ārvalstu studentiem vajadzētu konsultēties ar kompetentu studentu apvienību vai Starptautisko biroju (International Office).

Darbs Vācijā – veselības apdrošināšana viesstrādniekiem

Princips: darba ņēmējs ir pakļauts sociālajai apdrošināšanai tajā valstī, kurā viņš strādā. Pat tad, ja darba ņēmējs uzturas īslaicīgā darba vizītē, viņam nepieciešama Vācijas veselības apdrošināšana.

Veselības apdrošināšana ES pilsoņiem

Viesstrādnieki no EEZ dalībvalstīm¹ un no valstīm, kuras ir noslēgušas ar Vāciju līgumu par sociālo nodrošinājumu², ir pakļauti Vācijas veselības apdrošināšanai neatkarīgi no tā, vai viņi tiek nodarbināti strādnieka vai pašnodarbinātas personas statusā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad darba ņēmējs dzīvo citā dalībvalstī vai darba devējs ir reģistrēts citā dalībvalstī. Ir tikai divi izņēmumi:

1
persona vienlaikus ir nodarbināta darba ņēmēja statusā vienā dalībvalstī un pašnodarbinātas personas statusā citā dalībvalstī ⇢ sociālā apdrošināšana ir iespējama abās valstīs

2
persona ir saņēmusi pagaidu norīkojumu darbā ārvalstīs (ne ilgāk par 12 mēnešiem) ⇢ veselības apdrošināšana valstspiederības valstī (nepieciešams aizpildīt veidlapu E 101)

Veselības apdrošināšanas segums trešo valstu pilsoņiem

Neatkarīgi no uzturēšanās ilguma darba ņēmēji no trešajām valstīm ir pakļauti Vācijas veselības apdrošināšanai, ar nosacījumu, ka papildus darba atļaujai viņiem ir arī uzturēšanās atļauja. Trešo valstu pilsoņi var tās pieprasīt Vācijas pārstāvniecībā ārvalstīs vai kādā ārvalsts iestādē Vācijā.

Darbs un pētniecība Vācijā – veselības apdrošināšana viesstrādniekiem un vieszinātniekiem

Noteikumi vieszinātniekiem

Arī vieszinātniekiem (pētniekiem) un viņus pavadošajiem ģimenes locekļiem veselības apdrošināšana ir obligāta. Tāpēc trešo valstu valstspiederīgajiem pirms izbraukšanas noteikti jāiepazīstas ar apdrošināšanas iespējām: Uzturēšanās atļauja tiek izsniegta tikai pēc veselības apdrošināšanas apstiprinājuma uzrādīšanas. Šīs obligātie noteikumi īsumā ir šādi:

Ierašanās/uzturēšanās veids Noteikumi par veselības apdrošināšanu
Vieszinātnieki no EEZ valstīm1 un valstīm, ar kurām Vācija ir noslēgusi līgumu par sociālo nodrošinājumu2 Veselības apdrošināšana dzimtajā valstī (Eiropas Veselības apdrošināšanas karte) ir derīga arī Vācijā.
Nepieciešama veidlapa Nr. 1 vai 101, ko aizpildījusi dzimtās valsts slimokase vai sociālās apdrošināšanas iestāde
Ārvalstu zinātnieki, kas dzīvo Vācijā (ilgākas uzturēšanās gadījumā) Veselības apdrošināšanas līgums ar Vācijā licencētu apdrošināšanas sabiedrību
var aizstāt esošo dzimtās valsts veselības apdrošināšanas līgumu uz uzturēšanās laiku Vācijā, piemērojot reversīvo likmi
Vieszinātniekam, kas noslēdzis darba līgumu nepieciešams Vācijas obligātās veselības apdrošināšanas vai privātās veselības apdrošināšanas līgums
Vieszinātnieki, kas saņem stipendiju var noslēgt tikai privātās veselības apdrošināšanas līgumu

Veselības apdrošināšana imigrantiem Vācijā

Personām, kas vēlas emigrēt uz Vāciju un šajā sakarā pieprasīt ilgtermiņa uzturēšanās atļauju, jānoslēdz veselības apdrošināšanas līgums. Pretējā gadījumā šīs personas nesaņem Vācijas vīzu.

Uzturēšanās atļaujas ES pilsoņiem

Principā Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības dzīvot jebkurā ES dalībvalstī pat tad, ja viņi tajā nestrādā algotu darbu. Tomēr uzturēšanās tiesības tiek piešķirtas ar diviem nosacījumiem:

1
Imigrantiem ir jāpierāda, ka viņu rīcībā ir pietiekami „resursi“, lai nodrošinātu sev iztiku attiecīgajā ES dalībvalstī

2
Veselības apdrošināšanas līgums „jaunajā“ ES dalībvalstī

Noteikumi trešo valstu valstspiederīgajiem

Imigrantiem no valstīm, kuru iedzīvotājiem nepieciešama vīza ieceļošanai Vācijā, jāuzrāda veselības apdrošināšanas līgums jau vīzas pieprasīšanas laikā. Atkarībā no tā, vai imigrants ir vai nav pieņemts darbā, obligātajai un privātajai veselības apdrošināšanai tiek piemēroti atšķirīgi nosacījumi.

Īpaši noteikumi patvēruma meklētājiem Vācijā

Cilvēkiem, kuri Vācijā meklē aizsardzību pret politisko vai cita veida vajāšanu, tiek piešķirts īpašs statuss. Principā patvēruma meklētāji nav pakļauti obligātajai veselības apdrošināšanai. Saslimšanas gadījumā viņiem ir tiesības uz pakalpojumiem saskaņā ar Likumu par pabalstu izmaksu patvēruma meklētājiem (AsylbLG). Atkarībā no uzturēšanās atļaujas statusa un ilguma normatīvie akti paredz dažādus pakalpojumu sniegšanas līmeņus.

Tiesības saņemt pakalpojumus saskaņā ar AsylbLG 4. pantu:

 • akūtas slimības gadījumā: medicīniskie izdevumi, tostarp maksa par pārsēju un ārstniecības līdzekļu saņemšanu, kā arī pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai pacients atgūtu veselību

 • veselības aprūpes un medicīniskie pakalpojumi, tostarp dzemdību palīdzība un ārstniecības līdzekļu un pārsēju izsniegšana grūtniecēm un jaunajām māmiņām

 • Veselības pārbaudes un profilaktiskā vakcinācija

Veselības apdrošināšana skolēniem, praktikantiem un viesauklēm Vācijā

0
Obligātā apdrošināšana robeža

Apmaiņas programmas skolēniem, ārvalstu praktikantiem un viesauklēm, kuras ierodas strādāt Vācijā, ir jāuzrāda veselības apdrošināšanas līgums un negadījumu apdrošināšanas līgums uz visu uzturēšanās laiku. Ārvalstu praktikanti un viesaukles ir pakļauti obligātajai veselības apdrošināšanai tikai tad, ja pelna vairāk par 450 eiro mēnesī. Tomēr viņi var noslēgt privātās apdrošināšanas līgumu, kas ir īpaši pielāgots ārvalstu viesu un to Vācijas apmeklētāju vajadzībām, kuri ierodas no Eiropas Ekonomikas zonas¹ un valstīm, ar kurām Vācija ir noslēgusi līgumu par sociālo nodrošināšanu².

Veselības apdrošināšana dzimtajā valstī vai Vācijā?

Apmeklētāji no EEZ¹ dalībvalstīm Vācijā var izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Ja viņu dzimtā valsts ir parakstījusi ar Vāciju līgumu par sociālo nodrošināšanu², viņiem iespējams atkarībā no apstākļiem pieprasīt pakalpojumus Vācijā. Pakalpojumu klāstu nosaka attiecīgajā līgumā. Ja valstspiederības valsts neatrodas EEZ¹ un nav noslēgusi ar Vāciju līgumu par sociālo nodrošināšanu², jānoslēdz privātās veselības apdrošināšanas līgums. Viesauklēm privātās veselības apdrošināšanas un negadījumu apdrošināšanas izmaksas sedz viesģimene.

Viesaukļu vecuma ierobežojumi:

 • Ar likumu noteiktie: no 18 līdz 27 gadiem

 • Lai pieteiktos vīzas saņemšanai: no 18 līdz 26 gadiem

 • Trešās valsts valstspiederīgā: no 18 līdz 24 gadiem

 • Maksimālais apdrošināšanas periods: 12 mēneši

Ieteicams pirms došanās uz ārvalstīm lūgt padomu neatkarīgam konsultantam dzimtajā valstī vai uzturēšanās valstī. Iespējams konsultēties, piemēram, attiecīgās ārvalsts pārstāvniecībā, attiecīgā imigrācijas birojā vai apdrošināšanas sabiedrībā.

Brīdinājums: Likmes un pakalpojumi katram pakalpojumu sniedzējam ir atšķirīgi – tātad cenas un pakalpojumi būtu sīki jāizskata pirms līguma slēgšanas. Turklāt pastāv apdrošināšanas likmes personām, kas īslaicīgi uzturas Vācijā darba vai ceļošanas programmas ietvaros.

Noderīgi padomi nevalstspiederīgajiem Vācijā

Ko darīt ārkārtas situācijā? Ja Jums nepieciešama ārkārtas medicīniskā palīdzība, ir svarīgi zināt, ar ko sazināties un kā saņemt šo palīdzību.

1. Svarīgi tālruņa numuri, kas paredzēti saziņai ārkārtas situācijās

Šie ārkārtas saziņas tālruņa numuri ir nepieciešami, ja vajadzīga ātra un tūlītēja medicīniskā palīdzība vai radusies kāda cita ārkārtas situācija:

112 → ātrā palīdzība/ātrās palīdzības mašīna un/vai ugunsdzēsēji (derīgs visā Eiropā)
110 → Policija (Visi ārkārtas saziņas tālruņa numuri ir pieejami bez maksas.)

2. Dežūrārstu dienests

Iespējas saņemt medicīnisko aprūpi ārpus darba laika:

 • 116117 → Slimokasu apvienības dežūrārstu dienests
 • Pilsētas slimnīcu vai universitātes klīniku neatliekamās palīdzības nodaļas

3. Zāles un aptiekas

Zāles parasti ir pieejamas aptiekās, Vācijā ir ļoti blīvs aptieku tīkls. Aptiekas apzīmē ar lielu sarkanu simbolu „A“. Tagad pastāv iespēja iegādāties zāles arī interneta aptiekās. Zāļu iedalījums:

 • bezrecepšu zāles ⇢ pieejamas bez ārsta receptes

 • recepšu zāles (piemēram, antibiotikas) ⇢ vispirms ārsts izmeklē pacientu un tad izraksta recepti, nepieciešams līdzmaksājums

Vācijā ir izveidots aptieku dienests ārkārtas gadījumiem. Tuvākās atbilstošās aptiekas adresi („Dežurējošā aptieka“) var atrast jebkurā laikrakstā vai uz aptieku ziņojumu dēļiem.

4. Konsultācijas un palīdzība – noderīgas saites

Izglītības iestādes Adrese
Ārlietu ministrija www.auswaertiges-amt.de
Federālais birojs migrācijas un bēgļu jautājumos www.bamf.de
Federālais komisārs ārvalstnieku jautājumos www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Federālais bēgļu birojs www.fluechtlingsrat.de
Vācijas Akadēmiskās apmaiņas programmu dienests (DAAD) www.daad.de
Vācu Studentu apvienība (DSW) e.V. www.internationale-studierende.de
Apvienības „Vācijas augstskolu rektoru konference“ veicināšanas fonds www.hochschul­kompass.de
Pastāvīgās federālo zemju kultūras ministru konferences sekretariāts
Centrālais ārvalstu izglītības birojs
www.anabin.kmk.org
Gētes institūts www.goethe.de
Biedrība „Sagatavošana studijām augstskolā un pārbaudījumu izstrādāšana“
Institūts TestDaF
www.testdaf.de
Federālā Izglītības un pētniecības ministrija www.bmbf.de
Federālā apdrošināšanas pārvalde www.bundes­versicherungs­amt.de
Federālais centrs politiskās izglītības jautājumos (BPB) www.bpb.de
Vācijas veselības apdrošināšanas iestāde saziņai ar ārvalstīm (DVKA) www.dvka.de
Veselības aprūpes iestādes Adrese
Federālā Veselības ministrija (BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Federālais veselības izglītošanas centrs (BZgA) www.bzga.de
Federālā profilakses un veselības veicināšanas apvienība (BVPG) www.bvpraevention.de
Vācijas Neatkarīgais pacientu konsultēšanas centrs (UPD) www.patienten­beratung.de/de
Vācijas Sarkanais Krusts (DRK) www.drk.de
Vācijas diakonija www.diakonie.de
Caritas Vācijā www.caritas.de
Federālā brīvprātīgo labdarības organizāciju apvienība ( BAGFW) www.bagfw.de
Vācijas AIDS palīdzības dienests www.aidshilfe.de
Vācijas centrs atkarību jautājumos (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., DHS) www.dhs.de
Vācijas biedrība Deutsche STI-Gesellschaft e.V.
Biedrība seksuālās veselības stāvokļa uzlabošanas jautājumos
www.dstig.de
Vācu Uztura biedrība www.dge.de
Veselīgu pilsētu tīkls www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ ES/EEZ valstis: ES dalībvalstis un Lihtenšteina, Norvēģija, Islande + Šveice
² Valstis, kas ir noslēgušas ar Vāciju līgumu par sociālo nodrošinājumu: Bosnija-Hercegovina, Francijas aizjūras departamenti (Franču Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Majota, Reinjona), Izraēla³, Horvātija, Maroka, Maķedonija, Melnkalne, Serbija, Turcija un Tunisija
³ Līgums attiecas tikai uz maternitātes pabalstu piešķiršanu veselības apdrošināšanas līguma ietvaros.