Sveikatos draudimas
Vokietijoje

Nuo 2009 m. kiekvienas asmuo, turintis nuolatinę gyvenamąją vietą Vokietijos Federacinėje Respublikoje, privalo turėti sveikatos draudimą. Sveikatos draudimas yra reikalingas ir trumpam laikui apsistojant Vokietijoje, priešingu atveju bus atsisakyta išduoti vizą.

BVokietijos ypatybės
Valstybinis sveikatos draudimas
Privatus sveikatos draudimas
Studijuojantys
Svetimšaliai darbininkai
Besisvečiuojantys mokslininkai
Prieglobsčio prašytojai
Praktikantai / ruošos pagalbininkai
Patarimai / saitai

Vokietijos sveikatos draudimo sistemos ypatybės

Vokietijos sveikatos draudimas yra paremtas dviguba sistema, sudaryta iš valstybinio sveikatos draudimo (VSD) ir privataus sveikatos draudimo (PSD). VSD yra prieinamas kiekvienam, o privačiam sveikatos draudimui galioja tam tikros sąlygos.

Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių¹ piliečiai ir šalių, su kuriomis yra sudaryta socialinio draudimo sutartis², piliečiai gali likti apdrausti savo gimtosios šalies sveikatos draudimu. Kitų šalių draudimo paslaugos, palyginti su Vokietija, gali labai skirtis. Dėl to gali prireikti papildomų finansinį įnašų arba sudaryti papildomo draudimo sutartį.

Valstybinis sveikatos draudimas (VSD) ir solidarumo principas

Valstybinio sveikatos draudimo įmokos priklauso nuo pajamų. Pagrindas yra visos bendrosios pajamos, kurioms yra taikomas vienodas 14,6 procento (galioja 2019 m.) dydžio įmokos dydis. Jis lygiomis dalimis po 7,3 procento yra padalijamas apdraustajam ir darbdaviui. Papildomai kiekviena ligonių kasa renka skirtingo dydžio papildomą įmoką, kurią moka tik darbuotojas. Viršijus nustatytą pajamų ribą (2019 m.: 4.537,50 eurų per mėnesį), didesnės pajamos neturi jokios reikšmės įmokų apskaičiavimui. Naudojantis valstybiniu sveikatos draudimu vaikus ir sutuoktinius galima nemokamai bendrai apdrausti šeimos draudimu.

Kai kurios asmenų grupės yra privalomai draudžiamos valstybiniu sveikatos draudimu. Joms, be kitų, yra priskiriami:

 • darbuotojai (bendrosios pajamos mažesnės už valstybinio draudimo ribą)

 • pensininkai (jei buvo ankstesnis draudimo laikotarpis)

 • I bedarbio pašalpos gavėjai

Valstybinio sveikatos draudimo patarėjas
Valstybinio sveikatos draudimo sąrašas
Valstybinio sveikatos draudimo testas
Valstybinio sveikatos draudimo palyginimas

Individualios privataus sveikatos draudimo įmokos

Dalyvauti privataus sveikatos draudimo (PSD) sistemoje gali ne visi. Darbuotojai, kurių bendrosios pajamos viršija valstybinio draudimo ribą (2019 m.: 5.062,50 € per mėnesį), gali būti apdraudžiami PSD. Konkretūs asmenys turi paprašyti būti atleidžiami nuo valstybinio draudimo. Dažnai norint apsidrausti privačiu sveikatos draudimu būtinas minimalus nuolatinės gyvenamosios vietos Vokietijoje turėjimo laikotarpis. Užsienio draudėjai privalo įrodyti ilgalaikį draudimo laikotarpį. Daugelis privataus draudimo įmonių šiai grupei siūlo specialius tarifus, kurie yra pritaikyti prie poreikių ir apsistojimo trukmės.

Prašant privataus sveikatos draudimo, yra pateikiami išsamūs klausimai apie sveikatos būklę (sveikatos patikrinimas). Vokietijos draudimo apsauga nustoja galioti, kai tik draudėjas grįžta į savo gimtąją šalį.

Dažnai privačiu draudimu draudžiamos šios asmenų grupės:

 • darbuotojai (bendrosios pajamos viršija valstybinio draudimo ribą)

 • tarnautojai

 • savarankiškai dirbantys ir laisvai samdomi darbuotojai

Privataus sveikatos draudimo įmokos, nepriklausomai nuo pajamų, yra nustatomos pagal sveikatos būklę, amžių ir paslaugų apimtį. Premijos kiekvienam draudėjui yra apskaičiuojamos individualiai.

PSD paslaugų pasiūla beveik nėra valstybės reglamentuojama, jos apimtis yra platesnė, nei valstybinio draudimo. Be to, paslaugas galima tiksliai suderinti pagal draudėją. Už visas gydymo išlaidas draudėjas pirmiausia sumoka pats iš anksto. Draudimas grąžina šias išlaidas gavęs sąskaitą faktūrą (išlaidų kompensavimo principas).

Papildomi draudimai

Papildomi draudimai yra skirti užtaisyti sveikatos draudimo aprūpinimo spragas. Sudaromi privataus draudimo įmonėje, nepriklausomai nuo pajamų. Svarbūs papildomi draudimai yra, pavyzdžiui, papildomas priežiūros draudimas, papildomas odontologo paslaugų draudimas arba papildomas ligoninės draudimas.

Privataus sveikatos draudimo patarėjas
Privataus sveikatos draudimo keitimas
Papildomo odontologo paslaugų draudimo patarėjas
Privataus sveikatos draudimo testas
Papildomo sveikatos draudimo patarėjas
Papildomo odontologo paslaugų draudimo testas

Sveikatos draudimas užsienio studentams, studijuojantiems Vokietijoje

Visi užsienio studentai, kurie Vokietijos universitete arba aukštojoje mokykloje pradeda dalyko studijas, privalo turėti sveikatos draudimą. Nepateikus sveikatos draudimo, imatrikuliacija nevykdoma.

Privalomasis draudimas studentams Vokietijoje

Priklausomai nuo studijuojančiojo apsistojimo tikslo, kilmės šalies ir amžiaus, galioja skirtingos sąlygos. Iš esmės yra skiriamos šios penkios asmenų grupės:

1 studijuojantys iš EEE valstybių¹ arba valstybių, kurios su Vokietija yra sudarusios socialinio draudimo sutartį²
2 studijuojantys iš visų kitų valstybių
3 studijuojantys nuo 30 metų arba baigę 14-ąjį dalyko semestrą
4 dalyvaujantys studijų parengiamuosiuose kalbos kursuose
5 užsienio doktorantai ir stipendiatai

Sveikatos draudimas ES piliečiams iki 30 metų / nuo 14-ojo dalyko semestro

Studijuojantys iš EEE valstybių¹ir valstybių su socialinio draudimo sutartimi², įrodydami sveikatos draudimą gimtojoje šalyje, gali būti atleidžiami nuo sveikatos draudimo prievolės Vokietijoje:

Sveikatos draudimas kilmės šalyje Draudimo galimybės Vokietijoje Papildomos sąlygos
Valstybinis sveikatos draudimas Valstybinio sveikatos draudimo pripažinimas Ligonių kasos „European Health Insurance Card“ (EHIC) tėvynėje
Privatus sveikatos draudimas Privatus sveikatos draudimas Gimtosios šalies ligonių kasos patvirtinimas;

atsiskaitymas už paslaugas ir vaistus su savo ligonių kasa

Sveikatos draudimo nėra Valstybinis arba privatus sveikatos draudimas Nuo 30 metų yra galimas tik privatus draudimas

Dėmesio: užsienio studentams, kurie Vokietijoje yra apdrausti privačiu draudimu, bet dar nėra sulaukę 30 metų amžiaus, imatrikuliacijai dažnai reikia liudijimo apie atleidimą nuo valstybinio sveikatos draudimo. Po to nebegalima grįžti į VSD apsistojimo dėl studijų laikotarpiu.

Sveikatos draudimo prievolė ne ES piliečiams

Studijuojantys iš visų kitų valstybių savo apsistojimo Vokietijoje metu privalo apsidrausti valstybiniu arba privačiu sveikatos draudimu. Nuo 30 metų amžiaus arba baigę 14-ąjį dalyko semestrą, studentai Vokietijoje nėra draudžiami valstybiniu draudimu, jie privalo apsidrausti privačiu draudimu. Tas pats taikoma ir asmenims, kurie dalyvauja studijų parengiamuosiuose kalbos kursuose Vokietijoje.

Valstybinio sveikatos draudimo įmokos (2019 m. padėtis)

Draudimas užsienio studentams Sveikatos draudimo įmoka Priežiūros draudimo įmoka Įmokų iš viso
Studentai be vaikų (nuo 23 metų) 76,04 Eur* 24,55 Eur** 100,59 Eur*
Studentai iki 23 arba su vaikais 76,04 Eur* 22,69 Eur** 98,73 Eur*

*Valstybinio draudimo įmokos užsienio studentams visose ligonių kasose yra vienodos. Be to, yra individuali papildoma atitinkamos ligonių kasos įmoka. **Priežiūros draudimo įmokos studentams su vaikais sudaro 3,05 %, nuo 23 be vaikų – 3,30 procento.

Prieš pradėdami studijas, užsienio studijuojantys turėtų pasikonsultuoti atsakingoje studentų reikalų organizacijoje arba akademinių tarptautinių ryšių tarnyboje („International Office“).

Darbas Vokietijoje –
sveikatos draudimas svetimšaliams darbininkams

Esminė taisyklė: darbuotojas turi socialinį draudimą toje šalyje, kurioje jis dirba. Net esant trumpalaikiam darbo vizitui yra būtina įsijungti į Vokietijos sveikatos draudimą.

Sveikatos draudimo apsauga ES piliečiams

Svetimšaliams darbininkams iš EEE valstybių narių¹ ir iš valstybių, kurios su Vokietija yra sudariusios socialinio draudimo sutartį², Vokietijoje reikia sveikatos draudimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įdarbinti, ar veiklą vykdo savarankiškai. Tai taikoma ir tuo atveju, jei dirbantysis gyvena kitoje valstybėje narėje, arba darbdavys savo buveinę turi kitoje valstybėje narėje. Yra tik dvi išimtys:

1
asmuo tuo pat metu yra dirbantis kaip darbuotojas valstybėje narėje ir kaip savarankiškai dirbantis kitoje valstybėje narėje ⇢ galimas socialinis draudimas abiejose valstybėse

2
laikinas siuntimas į užsienį (daugiausia 12 mėnesių) ⇢ sveikatos draudimas kilmės šalyje (tam reikia E 101 formos)

Sveikatos draudimo apsauga ne ES piliečiams

Nepriklausomai nuo apsistojimo trukmės, dirbantiesiems ne ES piliečiams yra taikoma Vokietijos sveikatos draudimo prievolė, jeigu jie be darbo leidimo gali pateikti leidimą gyventi. Trečiųjų šalių piliečiai jo prašyti gali Vokietijos atstovybėje užsienyje arba migracijos tarnyboje Vokietijoje.

Darbas ir moksliniai tyrimai Vokietijoje –
sveikatos draudimas svetimšaliams darbininkams ir besisvečiuojantiems mokslininkams

Taisyklės besisvečiuojantiems mokslininkams

Taip pat ir besisvečiuojantiems mokslininkams (tyrėjams), ir lydintiems šeimų nariams sveikatos draudimas yra privalomas. Todėl trečiųjų šalių piliečiams jau prieš išvykimą yra primygtinai rekomenduojama pasiteirauti apie draudimo galimybes: leidimas gyventi yra suteikiamas tik pateikus sveikatos draudimą. Įstatymų nustatytų taisyklių apžvalga:

Kilmė / apsistojimo tipas Sveikatos draudimo taisyklės
Besisvečiuojantys mokslininkai iš EEE valstybių¹ir valstybių su socialinio draudimo sutartimi² Sveikatos draudimas gimtojoje šalyje galioja ir Vokietijoje („European Health Insurance Card“)
Reikalinga forma numeris 1 arba 101 iš gimtosios šalies ligonių kasos arba socialinio draudimo tarnybos
Užsienio mokslininkai su gyvenamąja vieta Vokietijoje (per ilgesnes viešnages) Sveikatos draudimo prievolė Vokietijoje patvirtintoje draudimo įmonėje
Esamą gimtosios šalies sveikatos draudimą apsistojimo Vokietijoje trukmei galima pakeisti į pretendavimo tarifą
Besisvečiuojantys mokslininkai su darbo sutartimi Būtina apsidrausti Vokietijos valstybiniu arba privačiu sveikatos draudimu
Besisvečiuojantys mokslininkai su stipendija Galimas tik privatus sveikatos draudimas

Sveikatos draudimas imigrantams į Vokietiją

Asmenys, kurie norėtų imigruoti į Vokietiją, ir todėl siekia ilgalaikio apsistojimo, privalo sudaryti sveikatos draudimo sutartį. Priešingu atveju bus atsisakyta išduoti Vokietijos vizą.

Teisė apsigyventi ES piliečiams

Iš esmės Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai turi teisę gyventi kiekvienoje ES šalyje, net jei jie ten nėra dirbantys. Tačiau teisė apsigyventi yra susijusi su dviem sąlygomis:

1
imigrantai privalo įrodyti pakankamas „pragyvenimo priemones“, kad galėtų apmokėti pragyvenimą atitinkamoje ES šalyje

2
sudaryti sveikatos draudimo sutartį „naujojoje“ ES šalyje

Taisyklės ne ES valstybių piliečiams

Imigrantai iš šalių, kuriems atvykimui į Vokietiją reikia vizos, privalo jau tuo metu pateikti sveikatos draudimo polisą. Priklausomai nuo to, ar imigrantas yra dirbantis, ar ne, galioja skirtingos sąlygos tiek valstybiniam, tiek privačiam sveikatos draudimui.

Specialiosios taisyklės prieglobsčio prašytojams Vokietijoje

Specialų statusą įgyja asmenys, kurie Vokietijoje prašo apsaugos nuo politinio ar kitokio persekiojimo. Iš esmės prieglobsčio ieškantys nėra apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu. Ligos atveju jie turi teisę į paslaugas pagal prieglobsčio prašytojų paslaugų įstatymą. Priklausomai nuo apsistojimo statuso ir trukmės, pagal įstatymą galioja skirtingi paslaugų lygmenys.

Teisė pagal Prieglobsčio prašytojų paslaugų įstatymo 4 str. apima:

 • ūminių susirgimų atveju: medicininį gydymą, įskaitant aprūpinimą tvarsčiais ir vaistais, bei kitas paslaugas, skirtas pasveikti

 • slaugos ir medicininę priežiūrą, tai gali būti akušerės pagalba bei aprūpinimas vaistais ir tvarsčiais nėščiosioms ir gimdyvėms

 • naudojimąsi prevenciniais tikrinimais ir profilaktiniais skiepais

Vokietijos sveikatos draudimas mokiniams, praktikantams ir ruošos pagalbininkams

0
Privalomasis draudimas riba

Mainų programose dalyvaujantys mokiniai, užsienio praktikantai bei ruošos pagalbininkai, kurie Vokietijoje pradeda eiti tarnybines pareigas, savo apsistojimo laikotarpiui privalo pateikti sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Užsienio praktikantai ir ruošos pagalbininkai turi būti draudžiami valstybiniu draudimu tik tuo atveju, jei uždirba daugiau 450 eurų per mėnesį. Tačiau jie gali sudaryti privataus sveikatos draudimo, kuris yra konkrečiai pritaikytas užsienio svečių ir lankytojų iš Europos ekonominės erdvės¹ bei valstybių su socialinio draudimo sutartimi² poreikiams, sutartį.

Sveikatos draudimas gimtojoje šalyje ar Vokietijoje?

Lankytojai iš EEE valstybių¹ narių Vokietijoje gali būti gydomi pagal Europos sveikatos draudimo kortelę (EHIC). Jei gimtoji šalis su Vokietija yra sudariusi socialinio draudimo sutartį², įskaitant taisykles dėl sveikatos draudimo, tam tikromis aplinkybėmis galima pasinaudoti paslaugomis Vokietijoje. Paslaugų spektras yra nustatomas atitinkama sutartimi. Jei kilmės valstybė nėra EEE¹, ir jei nėra sutarties socialinio draudimo srityje², privaloma sudaryti privatų sveikatos draudimą. Ruošos pagalbininkų išlaidas už PSD ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų privalo apmokėti priimanti šeima.

Amžiaus apribojimai ruošos pagalbininkams:

 • paprastai: nuo 18 iki 27 metų

 • teikiant paraišką vizai: nuo 18 iki 26 metų

 • kilmė ne iš ES valstybių: nuo 18 iki 24 metų

 • maksimali draudimo trukmė: 12 mėnesių

Patartina prieš apsistojant užsienyje nepriklausomai pasikonsultuoti gimtojoje arba apsistojimo šalyje. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, atsakingose diplomatinėse atstovybėse, atsakingoje migracijos tarnyboje arba konkrečiai draudimo įmonėse.

Dėmesio: tarifų pasiūlymai ir paslaugos skiriasi, priklausomai nuo paslaugų teikėjo – todėl kainas ir paslaugas reiktų iš anksto nuodugniai patikrinti. Be to, yra tarifai asmenims, kurie Vokietijoje trumpai apsistoja pagal „Work & Travel“ programą.

Naudingi patarimai užsieniečiams Vokietijoje

Ką daryti nelaimės atveju? Kai nelaimės atveju reikia medicininės pagalbos, yra svarbu žinoti, į ką galima kreiptis ir kaip gauti šios pagalbos.

1. Svarbūs telefonų numeriai nelaimės atveju

Šie skubios pagalbos tarnybų numeriai yra labai reikalingi, kai greitai ir betarpiškai prireikia medicininės priežiūros, arba įvyksta kitoks nelaimingas atvejis:

112 → greitosios pagalbos gydytojas / automobilis ir (arba) ugniagesiai (galioja visoje Europoje)
110 → policija

Į visus skubios pagalbos tarnybų numerius galima skambinti nemokamai.

2. Budinti medicinos tarnyba

Galimybės medicininę pagalbą gauti ne priėmimo laiku:

 • tel. 116117 privalomojo sveikatos draudimo gydytojų asociacijos budinti medicinos tarnyba
 • vietinės miesto ligoninės arba universitetinės ligoninės skubios pagalbos priimamasis

3. Vaistai ir vaistinės

Vaistai daugiausia yra perkami vaistinėse, Vokietija turi labai tankų vaistinių tinklą. Jos yra paženklintos dideliu raudonu „A“ simboliu. Šiuo metu taip pat yra paplitęs vaistų užsakymas per interneto vaistines. Tačiau reikia skirti:

 • nereceptinius vaistus ⇢ galima įsigyti be gydytojo recepto

 • receptinius vaistus (pvz., antibiotikus) ⇢ reikalinga išankstinė medicininė apžiūra ir gydytojo receptas bei priemoka

Nelaimės atveju Vokietijoje yra įsteigta vaistinių skubios pagalbos tarnyba. Netoliese esančių atsakingų vaistinių („Tarnybinė vaistinė“) adresą galima rasti naujausiame laikraštyje arba kiekvienos vaistinės afišoje.

4. Konsultavimas ir pagalba – naudingi saitai

Švietimo įstaigos Adresas
Užsienio reikalų ministerija (Auswärtiges Amt) www.auswaertiges-amt.de
Federacinė migracijos ir pabėgėlių žinyba (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) www.bamf.de
Federacinė užsieniečių įgaliotinė (Bundesausländerbeauftragte) www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Nacionalinės pabėgėlių tarybos (Die Landesflüchtlingsräte) www.fluechtlingsrat.de
Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)
www.daad.de
Vokietijos studentų reikalų organizacija (DSW), registruota asociacija
(Deutsches Studentenwerk – DSW e.V.)
www.internationale-studierende.de
Aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos skatinimo fondas
(Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz)
www.hochschul­kompass.de
Nuolatinės žemių kultūros ministrų konferencijos sekretoriatas
Užsienio švietimo centras
(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen)
www.anabin.kmk.org
Gėtės institutas, registruota asociacija (Goethe-Institut e. V.) www.goethe.de
Akademinių studijų rengimo ir testų kūrimo draugija, registruota asociacija
TestDaF institutas
(Gesellschaft für Akademische Studien­vorbereitung und Test­entwicklung e. V.
TestDaF-Institut)
www.testdaf.de
Federacinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)
www.bmbf.de
Federacinė draudimo tarnyba (Bundesversicherungsamt) www.bundes­versicherungs­amt.de
Federacinis politinio švietimo centras (bpb)
(Bundeszentrale für politische Bildung – bpb)
www.bpb.de
Vokietijos sveikatos draudimo ryšių palaikymo su užsieniu tarnyba
(DVKA)
(Deutsche Verbindungsstelle Kranken­versicherung – Ausland – DVKA)
www.dvka.de
Sveikatos įstaigos Adresas
Federacinė sveikatos ministerija (BMG)
(Bundesministerium für Gesundheit – BMG)
www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Federacinis sveikatos švietimo centras (BZgA)
(Bundeszentrale für gesund­heit­liche Aufklärung – BZgA)
www.bzga.de
Federacinė prevencijos ir sveikatingumo skatinimo sąjunga, registruota asociacija  (BVPG) 
(Bundesvereinigung für Prävention und Gesund­heits­förderung e. V. – BVPG)
www.bvpraevention.de
Nepriklausomas Vokietijos pacientų konsultavimas (UPD)
(Unabhängige Patienten­beratung Deutschland – UPD)
www.patienten­beratung.de/de
Vokietijos Raudonasis Kryžius (DRK)
(Deutsches Rotes Kreuz – DRK)
www.drk.de
Vokietijos diakonija (Diakonie Deutschland) www.diakonie.de
Vokietijos „Caritas“ (Caritas Deutschland) www.caritas.de
Federacinė laisvojo socialinio aprūpinimo darbo grupė (BAGFW)
(Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege – BAGFW)
www.bagfw.de
Vokietijos AIDS pagalba (Deutsche AIDS-Hilfe) www.aidshilfe.de
Vokietijos pagrindinis priklausomybės problemų centras, registruota asociacija (DHS)
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. – DHS)
www.dhs.de
Vokietijos STI draugija, registruota asociacija
Seksualinės sveikatos skatinimo draugija
(Deutsche STI-Gesellschaft e.V.
Gesellschaft zur Förderung der Sexuellen Gesundheit)
www.dstig.de
Vokietijos mitybos draugija, registruota asociacija
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)
www.dge.de
Sveikų miestų tinklas (Das Gesunde Städte-Netzwerk) www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ ES/EEE valstybės: ES valstybės narės ir Lichtenšteinas, Norvegija, Islandija + Šveicarija
² Valstybės, kurios su Vokietija yra sudarę socialinio draudimo sutartį: Bosnija ir Hercegovina, Prancūzijos užjūrio departamentai (Prancūzijos Gviana, Gvadelupa, Martinika, Majotas, Reunjonas), Izraelis³, Kroatija, Marokas, Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Turkija ir Tunisas
³ Sutartis yra taikoma tik motinystės pagalbai sveikatos draudimo srityje.