Բժշկական ապահովագրությունը Գերմանիայում

Սկսած 2009 թ. ՝ յուրաքանչյուր անձ, ով մշտապես բնակվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, պետք է ունենա պարտադիր բժշկական ապահովագրություն: Բժշկական ապահովագրությունն անհրաժեշտ է նաև կարճաժամկետ այցով Գերմանիա մեկնելու համար, այլապես մուտքի արտոնագրի տրամադրումը կմերժվի:

Գերմանիայի առանձնահատկությունները
Պետական բժշկական ապահովագրություն
Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն
Ուսանողներ
Օտարերկրացի աշխատողներ
Օտարերկրացի գիտնականներ
Ապաստան հայցողներ
Պրակտիկանտներ / Օտարերկրացի դայակներ
Ցուցումներ / Հղումներ

Գերմանիայի բժշկական ապահովագրության համակարգի առանձնահատկությունները

Գերմանիայի բժշկական ապահովագրությունն իրենից ներկայացնում է երկակի համակարգ, որն առաջարկում է Պետական բժշկական ապահովագրություն (ՊԲԱ) և Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն (ՄԲԱ): ՊԲԱ-ն մատչելի է յուրաքանչյուրի համար, մինչդեռ ՄԲԱ-ի համար գործում են որոշակի պայմաններ:

Եվրոպական տնտեսական գոտու¹ (ԵՏԳ) քաղաքացիները և այն երկրների քաղաքացիները, որոնց հետ առկա է Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր², կարող են պահպանել իրենց երկրի բժշկական ապահովագրությունը: Այլ երկրների ապահովագրական ծառայությունները կարող են էապես տարբերվել Գերմանիայում առաջարկվող ծառայություններից: Այդ պատճառով, կարող է պահանջվել վճարում սեփական միջոցներով կամ լրացուցիչ ապահովագրության կնքում:

Պետական բժշկական ապահովագրություն (ՊԲԱ) և համերաշխության սկզբունք

Պետական բժշկական ապահովագրության վճարները կախված են եկամտից: Հիմք է ընդունվում համախառն եկամուտը որից գանձվում է 14,6 տոկոս ստանդարտ դրույքաչափով (2019թ. դրությամբ) գումար: Այս գումարը հավասարաչափ բաժանվում է ապահովագրված անձի և գործատուի միջև՝ յուրաքանչյուրին 7,3 տոկոսային հարաբերությամբ: Բացի այդ, բժշկական ապահովագրության յուրաքանչյուր ընկերություն գանձում է տարբեր լրացուցիչ վճարներ, որոնք վճարում է միայն աշխատողը: Ապահովագրավճարի հաշվարկման համար սահմանված եկամտային առավելագույն շեմը (2019թ. սկսած՝ ամսական 4537,50 եվրո) գերազանցելու դեպքում եկամուտը ապահովագրավճարի հաշվարկման համար որևէ դեր չի խաղում: Պետական բժշկական ապահովագրության դեպքում երեխաներն ու ամուսինը/կինը կարող են անվճար ապահովագրվել ընտանեկան ապահովագրության ծրագրով:

Որոշ խմբերի պատկանող անձինք պետք է դառնան Պետական բժշկական ապահովագրության անդամ: Այդ խմբերին են պատկանում.

 • Հաստիքային աշխատողները (համախառն եկամուտը պետք է պարտադիր ապահովագրության համար սահմանված եկամտային շեմից ցածր լինի)

 • Թոշակառուները (եթե լրացել է կամավոր ապահովագրության վերանայման ժամկետը)

 • I կարգի գործազրկության նպաստ ստացողները

Պետական բժշկական ապահովագրություն ցանկ
Պետական բժշկական ապահովագրություն խորհրդատու
Պետական բժշկական ապահովագրություն թեստ
Պետական բժշկական ապահովագրություն համեմատություն

Մասնավոր բժշկական ապահովագրությամբ տրամադրվող անհատական ծառայություններ

Ոչ բոլորը կարող են դառնալ Մասնավոր բժշկական ապահովագրության (ՄԲԱ) անդամ: Աշխատողները կարող են ապահովագրվել ՄԲԱ-ով, եթե նրանց համախառն եկամուտը բարձր է պարտադիր ապահովագրության համար սահմանված եկամտային շեմից (2019թ. սկսած՝ ամսական 5062,50 եվրո): Համապատասխանող անձինք պետք է ներկայացնեն դիմում՝ պարտադիր ապահովագրությունից ազատվելու համար: Հաճախ մասնավոր բժշկական ապահովագրության ծրագրերով պահանջվում է Գերմանիայիում մշտական բնակություն ունենալու նվազագույն ժամկետ: Օտարերկրացի ապահովադիրները պետք է ներկայացնեն իրենց երկարաժամկետ ապահովագրությունը հաստատող փաստաթղթեր: Ապահովագրական մի շարք մասնավոր ընկերություններն այս խմբի համար առաջարկում են հատուկ սակագներ, որոնք համապատասխանեցված են նրանց կարիքներին ու կացության տևողությանը:

Բժշկական ապահովագրության դիմում ներկայացնելիս տրվում են առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասն հարցեր (առողջական վիճակի ստուգում): Գերմանական ապահովագրական ծածկույթը դադարում է գործել, եթե ապահովադիրը վերադառնում է հայրենիք:

Հաճախակի մասնավոր ապահովագրվողների թվին են պատկանում հետևյալ խմբերի ներկայացուցիչները.

 • Հաստիքային աշխատողներ (համախառն եկամուտը բարձր է պարտադիր ապահովագրության համար սահմանված եկամտային շեմից)

 • Քաղծառայողներ

 • Անհատ ձեռներեցներ և ինքնազբաղվածներ

Մասնավոր բժշկական ապահովագրության վճարները կախված չեն եկամտից և սահմանվում են՝ ելնելով առողջական վիճակից, տարիքից ու տրամադրվող ծառայությունից: Յուրաքանչյուր ապահովագրվողի համար ապահովագրավճարները սահմանվում են անհատականորեն:

ՄԲԱ-ի ծառայությունների փաթեթը գրեթե ենթակա չէ պետական կանոնակարգերի պահանջներին և շատ ավելի ծավալուն է կազմված, քան պետականը: Բացի այդ, ծառայությունները կարող են համապատասխանեցվել ապահովագրվող անձին: Բուժման բոլոր ծախսերը ապահովագրված անձը վճարում է նախապես: Ապահովագրությունը հատուցում է այդ ծախսերը անդորրագիրը ներկայացնելու դեպքում (ծախսերի հատուցման սկզբունք):

Լրացուցիչ կամավոր ապահովագրություններ

Լրացուցիչ կամավոր ապահովագրությունները նախատեսված են բժշկական ապահովագրությամբ չտրամադրվող ծառայությունները լրացնելու համար: Ապահովագրումն իրականացվում է մասնավոր ապահովագրական ընկերության կողմից՝ անկախ եկամտի չափից: Կարևոր լրացուցիչ ապահովագրություններից են օրինակ տնային խնամքի լրացուցիչ ապահովագրությունը, ատամնաբուժական լրացուցիչ ապահովագրությունը կամ հիվանդանոցային բուժման լրացուցիչ ապահովագրությունը:

Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն խորհրդատու
Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն փոփոխում
Լրացուցիչ ապահովագրություն խորհրդատու
Լրացուցիչ բժշկական ապահովագրություն խորհրդատու
Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն թեստ
Լրացուցիչ ապահովագրություն թեստ

Արտասահմանցի ուսանողների բժշկական ապահովագրումը Գերմանիայում

Արտասահմանցի բոլոր ուսանողները, ովքեր սկսում են իրենց մասնագիտական ուսումը գերմանական որևէ համալսարանում կամ բուհում, պետք է պարտադիր ունենան բժշկական ապահովագրություն: Առանց բժշկական ապահովագրությունը ներկայացնելու նրանք չեն կարող սկսել ուսումը:

Ուսանողների պարտադիր ապահովագրություն Գերմանիայում

Գործող պայմանները տարբեր են՝ կախված ուսանողի կացության նպատակից, հայրենիքից և տարիքից: Հիմնականում տարբերում են ուսանողների հետևյալ հինգ խմբեր՝

1 Ուսանողներ ԵՏԳ պետություններից¹ կամ Գերմանիայի հետ Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր կնքած պետություններից²
2 Ուսանողներ մյուս բոլոր պետություններից
3 Ուսանողներ, ում տարիքը 30-ից բարձր է կամ ովքեր ավարտել են ուսման 14-րդ կիսամյակը
4 Ուսմանը նախապատրաստող լեզվի դասընթացների մասնակիցներ
5 Արտասահմանցի դոկտորանտներ և կրթաթոշակակիրներ

Բժշկական ապահովագրություն մինչև 30 տարեկան / ուսման 14-րդ կիսամյակն ավարտած ԵՄ քաղաքացիների համար

ԵՏԳ պետությունների¹ և Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր կնքած պետությունների² ուսանողները կարող են ներկայացնել փաստաթուղթ իրենց հայրենիքում ստացած բժշկական ապահովագրության վերաբերյալ և ազատվել Գերմանիայում պարտադիր բժշկական ապահովագրություն ունենալու պարտավորությունից.

Բժշկական ապահովագրություն հայրենիքում Ապահովագրության հնարավորություններ Գերմանիայում Լրացուցիչ պայմաններ
Պետական բժշկական ապահովագրություն Ճանաչում պետական բժշկական ապահովագրության որևէ ծրագրի կողմից Հայրենիքում ապահովագրական ընկերության կողմից տրամադրված Եվրոպական բժշկական ապահովագրության քարտ (անգլ.՝ European Health Insurance Card – EHIC)
Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն Հայրենիքում տրամադրված ապահովագրավճարի հաստատում
Ծառայությունների ու դեղամիջոցների արժեքի փոխհաշվարկ տեղական բժշկական ապահովագրության ընկերության հետ
Առանց բժշկական ապահովագրության Պետական կամ Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն 30-ից բարձր տարիքի դեպքում հնարավոր է միայն մասնավոր ապահովագրություն

Ուշադրություն. Արտասահմանցի ուսանողները, ովքեր ունեն մասնավոր ապահովագրություն, սակայն դեռևս 30 տարեկան չեն, բուհ ընդունվելիս պետք է հաճախակի ներկայացնեն Պետական բժշկական ապահովագրությունից ազատվելու տեղեկանք: Դրանից հետո ուսման ընթացքում ՊԲԱ-ում ընդգրկվել այլևս հնարավոր չէ:

Պարտադիր բժշկական ապահովագրություն ոչ ԵՄ քաղաքացիների համար

Գերմանիայում մյուս բոլոր պետությունների ուսանողները իրենց կացության ժամանակահատվածի համար պետք է ունենան պետական կամ մասնավոր բժշկական ապահովագրություն: 30 տարեկանից բարձր կամ ուսման 14-րդ կիսամյակն ավարտած ուսանողները Գերմանիայում պետական ապահովագրություն չեն ունենում, նրանք պետք է մասնավոր ապահովագրություն ստանան: Նույնը կիրառելի է նաև այն անձանց համար, ովքեր Գերմանիայում մասնակցում են ուսմանը նախապատրաստող լեզվի դասընթացների:

Պետական բժշկական ապահովագրության վճարներ (2019թ. դրությամբ)

Ապահովագրություն արտասահմանցի ուսանողների համար Բժշկական ապահովագրության վճար Խնամքի ապահովագրության վճար Ընդամենը վճարներ
Երեխա չունեցող ուսանողներ (23 տարեկանից բարձր) 76,04 եվրո* 24,55 եվրո** 100,59 եվրո*
Մինչև 23 տարեկան կամ երեխա ունեցող ուսանողներ 76,04 եվրո* 22,69 եվրո** 98,73 եվրո*

*Պետական ապահովագրության վճարները արտասահմանցի ուսանողների համար բժշկական ապահովագրության բոլոր գործակալություններում նույնն են: Դրան ավելանում է տվյալ գործակալի կողմից սահմանված անհատական լրացուցիչ վճարը:
**Խնամքի ապահովագրության վճարները երեխա ունեցող ուսանողների համար կազմում են 3,05 %, 23 տարեկանից բարձր երեխա չունեցող ուսանողների համար՝ 3,30%:

Նախքան ուսումը սկսելը արտասահմանցի ուսանողները պետք է դիմեն ուսանողների շահերի պաշտպանության իրավասու կազմակերպությանը կամ օտարերկրացի քաղաքացիների հարցերով զբաղվող ակադեմիական կազմակերպությանը (միջազգային գրասենյակ)՝ խորհրդատվություն ստանալու համար:

Աշխատելը Գերմանիայում – Բժշկական ապահովագրություն օտարերկրացի աշխատողների համար

Գործում է հետևյալ հիմնական պայմանը՝ աշխատողը սոցիալապես ապահովագրված է այն երկրում, որում նա աշխատում է: Անգամ աշխատանքի նպատակով կարճաժամկետ կացության դեպքում անհրաժեշտ է ձեռք բերել գերմանական բժշկական ապահովագրություն:

Բժշկական ապահովագրությունը ԵՄ քաղաքացիների համար

ԵՏԳ անդամ պետություններից¹ և Գերմանիայի հետ Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր² կնքած պետություններից եկած աշխատողները Գերմանիայում պետք է ունենան բժշկական ապահովագրություն՝ անկախ այն բանից, թե ինչ հիմունքներով են նրանք աշխատում՝ հաստիքային աշխատող են, թե զբաղվում են անհատ ձեռներեցությամբ: Նույնը գործում է նաև այն դեպքում, երբ աշխատողը բնակվում է մեկ այլ անդամ պետությունում, կամ գործատուի գրասենյակը մեկ այլ անդամ պետությունում է: Գործում է ընդամենը երկու բացառություն.

1
Անձը հանդիսանում է աշխատող մի անդամ պետությունում և միաժամանակ անհատ ձեռներեց է մեկ այլ անդամ պետությունում ⇢ Սոցիալական ապահովագրությունը հնարավոր է կատարել երկու պետություններից որևէ մեկում

2
Ժամանակավոր գործուղում արտասահման (առավելագույնը 12 ամիս) ⇢ Բժշկական ապահովագրությունը հայրենիքում (անհրաժեշտ է լրացնել E 101 ձևաթուղթը)

Բժշկական ապահովագրությունը ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար

Անկախ կացության ժամկետից՝ ԵՄ քաղաքացի չհանդիսացող աշխատողները պարտադիր պետք է ունենան գերմանական բժշկական ապահովագրություն, եթե նրանք աշխատանքի թույլտվությունից բացի կարող են ներկայացնել կացության թույլտվություն: Երրորդ երկրների քաղաքացիներն այս թույլտվությունն ստանալու համար կարող են դիմել տվյալ երկրում Գերմանիայի հյուպատոսություն կամ Գերմանիայում օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող մարմնին:

Աշխատելը և գիտական հետազոտությամբ զբաղվելը Գերմանիայում – Բժշկական ապահովագրություն օտարերկրացի աշխատողների ու գիտնականների համար

Կարգ օտարերկրացի գիտնականների համար

Բժշկական ապահովագրությունը պարտադիր է նաև օտարերկրացի գիտնականների (գիտահետազոտողներ) և նրանց ուղեկցող ընտանիքի անդամների համար: Այդ պատճառով երրորդ երկրների քաղաքացիների համար խիստ անհրաժեշտ է տեղեկանալ ապահովագրության հնարավորություններին նախքան մեկնելը, քանի որ կացության թույլտվությունը տրամադրվում է միայն բժշկական ապահովագրություն ներկայացնելու դեպքում: Օրենսդրական պահանջները համառոտ ստորև.

Քաղաքացիություն/Կացության տեսակ Բժշկական ապահովագրության կարգ
Օտարերկրացի գիտնականներ ԵՏԳ պետություններից1 և Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր կնքած պետություններից2 Հայրենիքում ստացած բժշկական ապահովագրությունը գործում է նաև Գերմանիայիում (European Health Insurance Card)

Պահանջվում է հայրենիքում բժշկական ապահովագրության գործակալի կամ սոցիալական ապահովագրության մարմնի կողմից տրամադրած թիվ 1 կամ 101 ձևաթուղթը

Օտարերկրացի գիտնականներ, ովքեր բնակվում են Գերմանիայում (երկարաժամկետ կացություն) Պարտադիր բժշկական ապահովագրություն, որը տրամադրվել է Գերմանիայում թույլատրված որևէ ապահովագրական ընկերության կողմից

հայրենիքում ձեռք բերած բժշկական ապահովագրությունը Գերմանիայում բնակվելու ժամանակահատվածի համար կարող է վերաձևակերպվել կենսաթոշակային ապահովագրության սակագնով

Օտարերկրացի գիտնականներ աշխատանքային պայմանագրով անհրաժեշտ է պարտադիր գերմանական բժշկական ապահովագրություն Պետական կամ Մասնավոր բժշկական ապահովագրության ծրագրերից որևէ մեկով
Օտարերկրացի գիտնականներ կրթաթոշակով հնարավոր է միայն Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն

Ներգաղթյալների բժշկական ապահովագրումը Գերմանիայում

Անձինք, ովքեր ցանկանում են ներգաղթել Գերմանիա և այդպիսով նպատակ ունեն հաստատել երկարատև կացություն, պետք է ձեռք բերեն բժշկական ապահովագրություն: Այլապես Գերմանիայի մուտքի արտոնագրի տրամադրումը կմերժվի:

Կացության իրավունք ԵՄ քաղաքացիների համար

Ընդհանուր առմամբ, Եվրոպական Միության որևէ անդամ պետության քաղաքացիներն իրավունք ունեն ապրելու ցանկացած ԵՄ երկրում, անգամ եթե նրանք այնտեղ չեն աշխատում: Կացության իրավունքը սակայն կախված է երկու պայմանից.

1
Ներգաղթյալները պետք է ապացուցեն, որ ունեն բավարար «միջոցներ ապրելու համար», որպեսզի կարողանան վճարել տվյալ ԵՄ երկրում իրենց ապրուստի ծախսերը

2
Բժշկական ապահովագրության կնքում «նոր» ԵՄ երկրում

Կարգ ոչ ԵՄ պետությունների քաղաքացիների համար

Այն երկրներից ներգաղթողները, ովքեր Գերմանիա մուտք գործելու համար ունեն արտոնագրի կարիք, պետք է արդեն իսկ այդ պահին ներկայացնեն բժշկական ապահովագրության վկայագիր: Թե՛ Պետական, թե՛ Մասնավոր բժշկական ապահովագրության համար գործում են տարբեր պայմաններ, որոնք կախված են այն բանից՝ արդյո՞ք ներգաղթյալը աշխատելու է, թե ոչ:

Հատուկ կանոնակարգ Գերմանիայից ապաստան հայցողների համար

Հատուկ կարգավիճակ ստանում են այն անձինք, ովքեր Գերմանիայից խնդրում են պաշտպանություն քաղաքական կամ այլ տիպի հետապնդումներից: Ապաստան փնտրողները հիմնականում Պետական բժշկական ապահովագրությամբ չեն ապահովագրվում: Հիվանդության դեպքում նրանք ստանում են ծառայություններ Ապաստան հայցողներին տրամադրվող սոցիալական ապահովության ծառայությունների մասին օրենքի համաձայն (AsylbLG): Կախված կացության կարգավիճակից և տևողությունից՝ օրենքը սահմանում է ծառայությունների տարբեր մակարդակներ:

AsylbLG օրենքի § 4-ի համաձայն տրամադրվող ծառայությունները հետևյալն են.

 • սուր հիվանդությունների դեպքում՝ բուժօգնություն, ներառյալ դեղամիջոցներն ու վիրակապերը, ինչպես նաև առողջացմանն ուղղված այլ ծառայություններ

 • խնամք և բժշկական օգնություն, ներառյալ մանկաբարձուհու ծառայություններ և դեղամիջոցներ ու վիրակապային նյութեր, հղիների ու հետծննդյան շրջանում գտնվող կանանց համար

 • Պրոֆիլակտիկ հետազոտություններից և կանխարգելիչ պատվաստումներից օգտվելու իրավունք

Գերմանական բժշկական ապահովագրություն աշակերտների, պրակտիկանտների և օտարերկրացի դայակների համար

0
ապահովագրությունը սահմանը

Գերմանիայում փոխանակման ծրագրերով գտնվող աշակերտները, օտարերկրացի պրակտիկանտները, ինչպես նաև որպես դայակ աշխատող օտարերկրացիներն իրենց կացության ժամանակահատվածի համար պետք է ներկայացնեն բժշկական ապահավոագրություն և ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից: Օտարերկրացի պրակտիկանտներն ու դայակները կարող են ունենալ միայն պետական բժշկական ապահովագրություն, եթե նրանք ամսական վաստակում են 450 եվրոյից ավելի: Սակայն նրանք կարող են կնքել նաև Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն, որը հատուկ համապատասխանեցված է Եվրոպական տնտեսական գոտու,¹ ինչպես նաև Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր կնքած պետություններից² ժամանած հյուրերի ու այցելուների կարիքներին:

Բժշկական ապահովագրություն հայրենիքում, թե՞ Գերմանիայում

ԵՏԳ-ի¹ այցելուները Գերմանիայում կարող են բուժօգնություն ստանալ Եվրոպական բժշկական ապահովագրության քարտի (EHIC) միջոցով: Եթե հայրենի երկիրը Գերմանիայի հետ կնքել է Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր,² որը ներառում է բժշկական ապահովագրության կանոնակարգի պահանջները, ապա այդ երկրների քաղաքացիները կարող են որոշակի հանգամանքներում դիմել՝ Գերմանիայում բուժօգնության ծառայություններ ստանալու համար: Ծառայությունների շրջանակը սահմանվում է ըստ համապատասխան համաձայնագրի: Եթե հայրենի երկիրը ԵՏԳ¹ անդամ չէ, և Սոցիալական ապահովագրության համաձայնագիր² առկա չէ, պետք է կնքվի Մասնավոր բժշկական ապահովագրություն: Օտարերկրացի դայակների դեպքում ՄԲԱ-ի և դժբախտ պատահարներից ապահովագրման ծախսերը վճարում է հյուրընկալող ընտանիքը:

Տարիքային սահմանափակումներ դայակների համար.

 • Որպես կանոն՝ 18-ից 27 տարեկան

 • Դիմում մուտքի արտոնագրի համար՝ 18-ից 26 տարեկան

 • Ոչ ԵՄ պետությունների քաղաքացիներ՝ 18-ից 24 տարեկան

 • Ապահովագրության առավելագույն ժամկետ՝ 12 ամիս

Խորհուրդ է տրվում ստանալ անկախ խորհրդատվություն հայրենիքում արտասահմանում կացություն հաստատելուց առաջ կամ՝ կացության երկրում: Դա կարելի է անել օրինակ իրավասու օտարերկրյա ներկայացուցչությունում, օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող իրավասու մարմնում կամ հենց ապահովագրական ընկերությունում:

Ուշադրություն. Յուրաքանչյուր ընկերության կողմից առաջարկվող սակագները և ծառայությունները տարբեր են, այդ պատճառով գներն ու ծառայությունները պետք է նախապես մանրակրկիտ ուսումնասիրել: Բացի այդ, գործում են հատուկ սակագներ այն անձանց համար, ովքեր Գերմանիայում են գտնվում «Աշխատանք և զբոսաշրջություն» ծրագրերի շրջանակում:

Օգտակար ցուցումներ Գերմանիայում գտնվող օտարերկրացիների համար

Ի՞նչ անել շտապ օգնության անհրաժեշտության դեպքում: Երբ որևէ արտակարգ իրավիճակում անհրաժեշտ է շտապ բուժօգնություն, կարևոր է իմանալ, թե ում կարելի է դիմել և ինչպես ստանալ անհրաժեշտ օգնությունը:

1. Կարևոր հեռախոսահամարներ արտակարգ իրավիճակների համար

Եթե անհրաժեշտ է շտապ և անհետաձգելի բուժօգնություն, կամ հայտնվել եք որևէ այլ արտակարգ իրավիճակում, անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ հեռախոսահամարները.

112 → Հերթապահ բժիշկ/ շտապ օգնություն և/կամ հրշեջ ծառայություն (գործում է ողջ Եվրոպայի տարածքում)

110 → Ոստիկանություն (Արտակարգ իրավիճակների բոլոր հեռախոսահամարներով զանգն անվճար է:)

2. Բժշկական հերթապահություն

Ընդունելության ժամերից դուրս բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորություններ.

 • 116117 → Պետպատվերով բուժող բժիշկների ասոցիացիա՝ Հեռ.
 • Քաղաքային հիվանդանոցի կամ տեղական համալսարանական կլինիկայի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք

3. Դեղամիջոցներ և դեղատներ

Դեղամիջոցները հիմնականում ձեռք են բերվում դեղատներից: Գերմանիան ունի դեղատների շատ մեծ ցանց: Դեղատները նշված են մեծ, կարմիր «A» նշանով: Տարածված է նաև դեղամիջոցների պատվիրումը համացանցային դեղատների միջոցով: Սակայն պետք է տարբերել հետևյալը.

 • առանց դեղատոմսի դեղամիջոցներ ⇢ տրամադրվում են առանց բժշկի դեղատոմսի

 • դեղատոմսով դեղամիջոցներ (օր. հակաբիոտիկներ) ⇢ պահանջվում է նախնական բժշկական հետազոտություն և բժշկի դեղատոմս, ինչպես նաև հավելավճար

Շտապ օգնության դեպքերի համար Գերմանիայում գործում է հերթապահ դեղատնային ծառայություն: Մոտակա համապատասխան դեղատների հասցեները («հերթապահ դեղատուն») կարելի է գտնել թերթերի թարմ համարներում կամ յուրաքանչյուր դեղատան ցուցատախտակի վրա:

4. Խորհրդատվություն և օգնություն – Օգտակար հղումներ

Կրթական հաստատություններ Հասցե
Արտաքին գործերի նախարարություն (գերմ.՝ Auswärtiges Amt) www.auswaertiges-amt.de
Միգրացիայի ու փախստականների հարցերով զբաղվող վարչություն (գերմ.՝ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) www.bamf.de
Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող դաշնային լիազոր ներկայացուցիչ (գերմ.՝ Bundesauslaenderbeauftragte) www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Փախստականների հարցերով զբաղվող մարզային խորհուրդներ (գերմ.՝ Landesflüchtlingsräte) www.fluechtlingsrat.de
Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (գերմ.՝ Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) www.daad.de
Գերմանիայի ուսանողների աջակցման միություն (գերմ.՝ Deutsches Studentenwerk (DSW) e.V.) www.internationale-studierende.de
Բուհերի ռեկտորների խորհրդին աջակցող հիմնադրամ (գերմ.՝ Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz) www.hochschul­kompass.de
Մշակույթի մարզային նախարարների մշտական խորհրդի քարտուղարություն (գերմ.՝ Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder)
Արտասահմանի կրթական համակարգի գնահատման կենտրոնական վարչություն (գերմ․ ՝Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen)
www.anabin.kmk.org
Գյոթեի ինստիտուտ (գերմ.՝ Goethe-Institut e. V.) www.goethe.de
Բուհական կրթության նախապատրաստման և թեստերի մշակման կազմակերպություն (գերմ.՝ Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V.)
DaF թեստի ինստիտուտ (գերմ․ ՝ TestDaF-Institut)
www.testdaf.de
Կրթության և գիտության դաշնային նախարարություն (գերմ.՝ Bundesministerium für Bildung und Forschung) www.bmbf.de
Ապահովագրության դաշնային մարմին (գերմ.՝ Bundesversicherungsamt) www.bundes­versicherungs­amt.de
Քաղաքական կրթության դաշնային կենտրոն (գերմ.՝ Bundeszentrale für politische Bildung, bpb) www.bpb.de
Գերմանիայում օտարերկրացիների բժշկական ապահովագրության հարցերով զբաղվող կենտրոն (գերմ.՝ Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland,
DVKA)
www.dvka.de
Առողջապահական հաստատություններ Հասցե
Առողջապահության նախարարություն (գերմ.՝ Bundesministerium für Gesundheit, BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Առողջապահական տեղեկատվության դաշնային կենտրոն (գերմ.՝ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA) www.bzga.de
Առողջության պահպանման և խթանման դաշնային միություն (գերմ.՝ Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung e. V., BVPG) www.bvpraevention.de
Գերմանիայում հիվանդների անկախ խորհրդատվական կենտրոն (գերմ.՝ Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD) www.patienten­beratung.de/de
Գերմանական Կարմիր խաչ (գերմ.՝ Deutsches Rotes Kreuz, DRK) www.drk.de
Դիակոնիա Գերմանիա (գերմ.՝ Diakonie Deutschland) www.diakonie.de
Կարիտաս Գերմանիա (գերմ.՝ Caritas Deutschland) www.caritas.de
Կամավոր բարեգործության դաշնային աշխատանքային խորհուրդ (գերմ.՝ Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, BAGFW) www.bagfw.de
Գերմանիայում ՁԻԱՀ-ի աջակցման գրասենյակ (գերմ.՝ Deutsche AIDS-Hilfe) www.aidshilfe.de
Թմրանյութերի օգտագործման դեմ պայքարի գերմանական կենտրոնական գրասենյակ (գերմ.՝ Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., DHS) www.dhs.de
Գերմանական STI կազմակերպություն (գերմ.՝ Deutsche STI-Gesellschaft e.V.)
Սեռական առողջության խթանման կազմակերպություն (գերմ.՝ Gesellschaft zur Förderung der Sexuellen Gesundheit)
www.dstig.de
Սննդի անվտանգության և հետազոտությունների գերմանական կազմակերպություն (գերմ.՝ Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.) www.dge.de
«Առողջ քաղաքներ» ցանց (գերմ.՝ Das Gesunde Städte-Netzwerk) www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ ԵՄ-/ԵՏԳ պետություններ՝ ԵՄ անդամ պետություններ և Լիխտենշտայն, Նորվեգիա, Իսլանդիա + Շվեյցարիա
² Պետություններ, որոնք Գերմանիայի հետ կնքել են Սոցիալական ապահովագրության մասին համաձայնագիր՝ Բոսնիա-Հերցեգովինա, Ֆրանսիայի անդրծովյան տարածքներ (Ֆրանսիական Գվիանա, Գվադելուպա, Մարտինիկա, Մայոտ, Ռեյունյոն), Իսրայել³, Խորվաթիա, Մարոկկո, Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո, Սերբիա, Թուրքիա և Թունիս
³ Համաձայնագիրը վերաբերում է բացառապես նոր ծննդաբերած մայրերին բժշկական ապահովագրության շրջանակում տրամադրվող օգնությանը: